Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op hare kamer om daardoor een ontmoeting met Julie te vermijden. — Intusschen liet deze zich op het koffie-uur, om dezelfde reden, óók verontschuldigen wegens hoofdpijn; en Hélène, die geen opgewektheid gevoelde haar terstond den uit-

slacr van het onderhoud met mevrouw Rendell

ö

te gaan meedeelen, zond haar het déjeuner door de meid boven. Eveneens liet zij George ditmaal door Peter bedienen. — Zij zag er tegen op hem te zien, omdat zij zich goed zou moeten houden als hij haar dan misschien onbevangen over Julie sprak. En toch verlangde zij naar hem; zij had hem dien geheelen morgen nog niet gesproken, nog niet eens gevraagd naar zijn hoofdpijn van gisteren. — De vrees hoe hij haar vreemd en onhartelijk zou vinden, deed haar ten slotte besluiten haar aarzeling te overwinnen en tot hem tegaan.

Hij was opgestaan en lag op de sofa; en hij zag er bleek en afgemat uit, zooals altijd wanneer hij een van die hevige aanvallen van hoofdpijn had gehad die hem sinds zijn ziekte bleven kwellen. Maar hij glimlachte zoo kalm onbevangen toen zij binnentrad dat zij zijn blik nauwelijks kon verdragen.

„Hij is natuurlijk zoo bijzonder opgewekt ge-

Sluiten