Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar langen innerlijken zielestrijd, die, — ze had zich zelve leeren begrijpen sinds dien angstigen nacht van zijn ziekte, — reeds aangevangen was toen zij hem door haar eigen bemoeiingen als het ware, nauwer aan hare zuster had trachten te verbinden. — Wat zij hem gevraagd had uit medelijden met Julie's gewaande zenuwoverspanning, zich veel met deze bezig te houden, dat was haar van dag tot dag steeds meer een haar zelve onbegrepen pijniging geworden. Zij had geleden onder die eerst door haar gewilde vriendschap, — waarvan zij het later einde meende te zien komen in hun huwelijk. — Toen was de tijd der waarschijnlijke werkstaking begonnen; — haar angst om George's leven, waarvan ze thans spreken durfde, — haar in stilte mee-voelen van zijn zorgen en moeilijkheden, — haar bedwongen onwil tegen Julie die zoo weinig ernstig in dat alles deelde ; die, in plaats van doordrongen te zijn van haar plicht om George te steunen, zich veeleer door hem liet vertroetelen en bederven — O hoe had zij steeds weer op nieuw met zichiJ zelve geredeneerd, haar eigen hart tot zwijgen weten te brengen met drogredenen! — Dan, — in die korte, heerlijke weken vóór de

Sluiten