Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij meende dat er alleen aan de beslissing van haar lot gedacht werd.

Want zoo gaat het onnadenkende, zelfzuchtige menschen, die al te veel met zich zelf vervuld zijn, wel eens meer. Zij willen en meenen dat iedereen zich met hun zaken moet bezighouden, en worden daardoor ten slotte soms zelf de aanleiding dat die op den achtergrond geraken.

Maar Julie had door al den angst der laatste weken een goede les gehad. Zij was volstrekt niet jaloersch of boos; heel dankbaar integendeel dat zij door de bemiddeling van haar broer en zuster slechts een zachte vermaning van hare moeder ontving over het gebeurde. En zij boog zwijgend-deemoedig het hoofd onder het wel verdiende, verstandige vonnis, dat ze zou moeten wachten vooreerst, en daardoor toonen hoe het haar ernst was met haar liefde voor Charles Rahden; — vóór er van een openlijke verloving kon sprake zijn.

Ruim anderhalf jaar later wordt er een dubbel feest gevierd op Rastanieënoord. De fabriek vlagt; de arbeiders hebben een vrijen dag, — waarop hun loon echter toch wordt uitbetaald. Want hun jonge chef, meneer Ruysdael, met zijn vrouw, komt heden terug van het lang verblijf

Sluiten