Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hun voeten zijn vermoeid geworden van den langen tocht, en hun oogen dof van menigen traan, vóórdat zij elkander eindelijk gevonden hebben, twee die samen zoeken naar hetzelfde hooge doel.

Immers, zoo schijnbaar ongelijk gaat het hier op aarde toe. En toch, — ten slotte is er niemand die de groote, geheimzinnige les van levensernst niet heeft te leeren vroeg of laat; — te laat helaas dikwijls, — voor zoo velen die het zich aan het einde van het bestaan met bittere tranen beklagen moeten, dat zij niet hebben willen luisteren en begrijpen toen het nog tijd was; — in de dagen hunner jonkheid.

— Want, — de les van levensernst mosre moeilijk en treurig en lang zijn om te leeren in menig geval, — wie haar mag verstaan ten slotte die is voor altijd dankbaar voor het soms duur gekochte onderwijs. — De bittere tranen toch waarmede die lessen onuitwischbaar in ons hart worden ingegrift drogen vroeg of laat op; — en dan laten zij een gouden spoor van wijsheid na waarin alles wat kleinzielig en alledaagsch en onedel en zelfzuchtig is versterft, — en alleen de kiem van het goede zaad vruchten draagt voor de toekomst.

Sluiten