Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JUNI

/: Vrijdag

iH Zaterdag • 11 ~

«3- Zondag

4- Maandag

& Dinsdag 3

6- Woensdag

T DoNDERDAG

5' Vrijdag

9-11 Zaterdag ||

/O- Zondag

//• Maandag

/2,- Dinsdag

/ 3- Woensdag O

/4' Donderdag

/<5 Vrijdag

/6- [Zate,rdag i

/ 7 Zondag

/8' Maandag

/^)" Dinsdag

20• Woensdag C

2/• .Donderdag

22 Vrijdac

23- Zaterdag

24-, Zondag __

25• [Maandag

2 o-Dinsdag

27^ Woensdag #

28 | Donderdag

29 Vrijdag

3 O- Zaterdag

:ALG: CHR:FEE,STDAGEN :3en« juni pinkste¬

ren .KATHOL :FEE S TDAGEN: /o junufprie-l

VULDIGHEID.JUNI R SACBAMENTSDAG.2SJUNIH:PETRUS|

iEnpaüluslSRAELFEE STDAGEN: 3 en* juni pinksteren!

Sluiten