Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELDERLAND.

CÓSTUUM GeLDEJU/.QpDENACHTERGRONDArNHEM. Links hiervan wapens der quarterenwaarin Gelder

LAND IN DE ƒ 6E EEUW WAS VERDE.ELP.PE LEEUWEN BP HET WAPENvZUTPHENEN OP DEN HELM HADDEN MOE: TEN ZIJN GEKROOND EN DUBBEL GESTAART. DE TEr NANTS BIJ HET WAPEN VAN GELDERLAND HADDEN EVENEENS DUBBELGEST-. MOETEN ZIJN.

FRIESLAND.

"Bovenaan tegenwwapenvanïriesland.Himtïe

WSPEN VAN FlHESLtMET DE WAPENS VAN OoSTERGOOVVkSTERG 0 0,ZEVENWOUDEN EN DE STEDENUNDVAN FRIE5L: IN

de ;6eeeuw)Hiei\naast costuvm Hindeloopen-.gezicht op Leeuwarden. Bovenin de wapen'5 van Leeuwarden en Mindelqqpen ,onderaan t wapen van Friesl onder Kakel den Grootenéuiverde^ den ade-

LAAR EEN KOP TE GEVEZEN 'T WAPEN DER FRIESCHE KoN-. (HARTVORMEN TE VERVANGEN D00RBL4DEREN;ZIE OUD-FRIE.5CHE VLAÖX G RONINGEN.

CostuumFriesgh doch 20NDEP voqrhoofdsnaald Gezicht op de stad Groningen.

drente: x

CÓSTUUM (FRIESCH)MET RONDGAANDE VERSIERSRLENOP HET VOORHOOFD;OMGEVEN DOOR DE ATTRIBUTEN VD Bl5 S CH OP ^N UT RE CHT^O VER S T T G H T TLEËS IN PLAATS VAN WAPENS DER FRIEZEI>TÊN~SARSËK

Saksers en Friezen.De vorm der hartf.n had1 MOETEN ZIJN GELIJK AAN DIEN DER FRIESCHE VLAG3/; ggO^gESL^COVENAAN INT MIDDEN DE HUNNEBEDDEN

NoSö-êïcm'f-^jism—:

Gezicht op de hoofdstad Links ^aansc^ouwt^

id£mdatuitde ^^ëëdw

~ONDERAAN~WAPEN%PROVINCIE IN OVEREENSTEM MING GEBRACHT MET DIE DER ANDERE PROVINCIES DOOR BIJVOEGING VAN TENANTS. BOVENAAN DE qUARTIEREN VAN HET SCHILD AFZONDERLIJK Z^IE VERDER TOEGEVOEGDEN TEKST

ERRATUM.- de vlag van «••»„ |

zie m mmi OR^NJH-WSTMT =.|;;

IS LATER ALDUS GEWIJZIGD: HA j&.t

Sluiten