Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•h

dondersteensche vent, óvergepuimd moest-ie worde, sta nou stil vent en hou je geweer beter vast, 't is om de verdommenis geen boere knuppel, hoor!.... pas op, as 't niet goed gaat, beginne we weèr, één voet vooruit: op de plaats — rust!!

Maar de weerlooze, tot succes van den instructeur, tot vermaak van de heeren officieren, tot vorming van een ingekankerdimmoreele discipline, gehoonde, vernederde en uitgevloekte slaven der bloedwet zullen niet lang van die rust genieten. Ginds komt de berucht-modelle vloekschoft luitenant-kolonel bataljonscommandant Westmolen aan, op z'n paard gezeten. Hij gaat 's naar z'n mannetjes kijken. Kapitein baron Van Rinzema krijgt zijn hoogedelgestrenge in de gaten, roept onmiddellijk schetterendhard over het terrein: Beginnen! en wandelt dan met luitenant Vermeer den bataljons-commandant tegemoet. De overste houdt halt; op vier pas van het paard houden de kapitein en de luitenant óok halt, salueeren.

Morge, mijne heeren, lekker weertje vandaag, hé?" zegt de overste.

„Ja, overste," antwoordt de kapitein gretig, terwijl-i met z'n hand tegen den hals van 't paard zijns chefs slaat, „ik dacht al, zou'en we vandaag 't mooie vosje van den overste niet zien?"

— O, wat vandaag die beroerde knol mankeert, mag de duivel weten, hij heeft nu al driemaal de mimes gemaakt van te moeten pissen, maar d'r komt nooit wat.

— Fluit u dan wel, overste? dat wil doorgaans wel helpen," vraagt de luitenant.

Ja zeker, maar 't geeft geen donder, uit z'n eigen loopt-i telkens weer door.

Hé! hé!" zegt de kapitein, het paard streelend.

— Waar ben je aan bezig, Rinzema?" vraagt de overste.

— Derde afdeeling recrutenschool, overste.

Gaat 't goed?

Zeker, overste, geen reden tot klagen, ze doen hun best, 'k heb geen klagen.

De overste heeft zijn vos weer in beweging gezet; ter linkeren rechterzijde van het stapvoets loopende beest, wandelen de kapitein en de luitenant óok stapvoets; niemand zegt meer 'n woord; niks dan het zuchtende gekraak van het zadel en liet neusgesnuif van 't paard. Het drietal nadert de klas van ser-

Sluiten