Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote kinderen van liet oorlogsspel. En kapitein I' ijfer vertelt moppen van vroegere manoeuvres, van lange oorlogsmarschen, lollige inkwartieringen met boeren meiden, die zich lieten gebruiken en van half gare boonen. Bij tijd en wijle betoont hij zich meerder actief, loert-i even door z'n veldkijker de bewegingen van vriend en vijand af en neemt de stelling der geveclitslinic waar, minder met strategische bedoelingen dan wel uit heimelijke vrees voor 'n hoogerhandsch bevel tot voorwaartsche beweging der reserve. Maar ze laten hem nog al met rust tot nu toe; behoudens '11 enkel over de vlakte dreunend kanonschot ol 't knetteren van 'n paar geweersalvo's of het verre geschreeuw van 'n commandeer-stem, herinnert niets hem aan t feit dat r gevochten wordt. Het kan 'm trouwens ook geen ziertje bommen, of 't oorlogsgebulder van den vijand of van d' eigen troepenmacht afkomstig is.

Sergeant De Vries wordt 't liggen beu, geeuwend riclit-i zich op; ook de andere sergeanten in z'n nabijheid verrijzen hun bovenlijven. — „Hoe lang ligge we hier nou al?" vraagt De Vries aan collega Veen.

— Nou, toch al gauw '11 vijf kwartier, ik ben stijf van 't ligge.

— De ouwe heeft z'n slinger vandaag.

— Geef 'm is ongelijk, hij is ook liever lui dan moe. Boem! Boem! ze zijn daar hevig aan de gang, zeg; de artillerie schijnt in gevecht.

Interesseert 't jou? mij 'n schijntje," antwoordt sergeant De Vries, die over twee weken met paspoort gaat, „d'r zijn nog niet genoeg dubbeltjes verschoten, 't komt 'r zoo nauw niet op aan, 't volk betaalt 't töcli!

— Hé, hé!

— Wat! soms niet? en waarvóór! is 'r krankzinniger comedie denkbaar dan zoo'n divisie-manoeuvre? welk soort van vijand zullen wij ooit van z'n leven in 't open veld attaqueeren! 't is te idioot 0111 los te loopen, 't is 'n beestige geldverbrasscrij op groote schaal, anders niks; maar weet je wat de kwestie is, ze kunne gerust zijn, de pers helpt mee, die maakt er de noodige ophef van, lange, kunstige verslagen, god man, ze weten 't je

zoo mooi op te dissclien en 't volk 't volk neemt alles maar

voor zoete koek op, 't wéét niet de vuile verneukerij, die 'r achter zit, 't besèft niet, dat 't stelselmatig wordt misleid door 'n minister van oorlog in, en door de groote pers buiten de Kamer, bediogen

3

Sluiten