Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nog 's promotie, ze gunnen mekaar 't licht in de oogen niet; die centen hebben of van adel zijn, prefereeren de bereje wapens; die gèen centen hebben en tot 't plebs behooren, worden piot. Zóó wordt de kastengeest in 't dappere hollandsche leger gekweekt. En die lekkere kaptein van ons is 'r een om onder 'n glazen stolp te zetten, god zal me kraken wat vent! kijk'm daar nou liggen te klepzeiken, met z'n ronde oliekop .... ha, ha, ha .... om die kaptein van ons bepis je je van 't lachen, je hebt alleen z'n snuit maar te zien, als 'r 'n signaal wordt geblazen; dat 's de liéele manoeuvre wel waard!....

De Vries zit te proesten van 't lachen; hoe langer hij Fijfer aankijkt, te doller wordt z'n gegrinnik, 't werkt aanstekelijk, de anderen lachen nu ook. — „En dat draagt drie sterren op

z'n bast en als-i gekrepeerd is, steken ze 'n pluim in z'n

dooie kont, omdat-i den lande zóó en zóóveel jaren trouw en eerlek gediend heeft, godverdomme nou! 't mankeert 'r maar aan, dat zoo'n lijntrekker den lande oneerlek dient!

— Ja baasje, allemaal goed en wel, maar zoo sprak je ook niet, toen je acht jaar geleje teekende" meent sergeant Veen.

— Nee, dat zal waar wezen, was m'n hand toen maar verlamd, stomme kreng, die 'k was! maar hoe gaat 't.... je bent jong en onervaren, je paait je met 'n mooi uniform, hoog in de lucht zie je de sterren zweven, je laat je opwarmen door Piet, Jan en Klaas, omdat je 'r zelf de klooten van weet en zóó toegerust wandel je als joggie van zestien jaar naar Kampen, naar de militaire bakkerij, om voor acht jaar je poot te zetten, godverdomme! 'k had 't moeten weten .... bah!.... acht jaar van je leven verslenterd en verlummeld, waarin je alleen heb leeren vloeken, zuipen en scharrelen. Hoeveel van dat soort zijn 'r niet naar Indiü verdwaald, óf als sergeant, óf als baantjesjager, legio! Natuurlek, want wat ben je als snotjongen van zestien jaar! de een struikelt hierover, de ander daarover, 'n derde krijgt gloeiend de pest in de dienst en ondertusschen zit jij vast aan je acht of zes jaar engagement. Is 't dan wonder, as je'n zwijn wordt ? Hoe is 't met Ruygers gegaan? de arme kerel heeft zich gewoonweg gèk gelioue om afgekeurd te worden, 'n doodgoeie vent, alleen maar verloederd door tegenzin in de dienst, 't Is 'n opgelegde pandoer, dat 't leger elk jaar 'n niet gering percentage van dat soort mislukte sujetten afdraagt.

Een kanonschot davert over de vlakte, dan nog een.... en

Sluiten