Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nacht werken de wondere machten, die wij noodig hebben. Wij gaan Survivio, en bereiden haar een leger. Speranzo en Survivio af,

VIERDE TOONEEL Themena, Voce. Later Knapen en Maagden.

VOCE. O, het is vreemd, het is heerlijk, Themena! Eén drang was er; en wij gingen. Langs hoe verschillende wegen kwamen wij. Nu wachten ons wondere dolingen door het Woud .... En wij weten niet, waaróm wij gekomen zijn.

THEMENA. Ik kwam om redding te zoeken voor mijn kind. Overal zoekend kwam ik hier ....

VOCE. Ja .. . Gij kwaamt om ... Maar waarom gij hier-heen gingt, dat weet gij niet. Neen .. . En ik ... waarom ik hierheen kwam, weet ik niet... Themena, ik gelóóf, ja, ik geloof... dat het toch één groote Macht moet zijn geweest, die ons dreef...

THEMENA. Ach, — wat praat gij! Laten wij liever heengaan, en help mij, dat wij Mediothea hierheen brengen ...

VOCE. Ja, ik zal u helpen. Maar zullen wij dat kunnen, den langen, langen weg ...

THEMENA. Het moet. En wij zullen hulp vragen.

VOCE. De duisternis valt. Zij sluit met den zonnegloed den lust tot hulpbetoon weg ...

THEMENA. Zij blikt wanhopig rond. Het is waar, wat gij zegt... Wilskrachtig opstaande: Ga mee. Wij zullen doen, wat mogelijk is ...

VOCE. Zie, wat blank-en-roze van jeugdbloeiing luikt daar op aan de kim! Het zijn mijn genooten! Wat drijft hén herwaart? Ook hén?!

THEMENA. Zij zullen helpen! In hen is de edelmoedigheid der jeugd.

VOCE. Ja! Als schuim op den parelenden wijn, wanneer men hem aanstoot, zoo rijst fleurig hulpbetoon op uit hun jeugdige vreugdigheid.

THEMENA. Ik ga hun tegemoet! Ik zal een aantal van hen vragen mee te gaan, opdat wij samen Mediothea halen en haar

Sluiten