Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaat naar de vlakke landen, en leeft ... En bewaart gij den beker...

DERDE KNAAP. Speranzo! -— Deze aanblik is een giftige dolk, die waanzin zal priemen in uw ziel -— Speranzo, ga met ons...

DERDE MAAGD, zacht: Zwijg . ..

SPERANZO. Neen . . . gij hebt het gezegd. Ik zal mijn bestemming volgen. Nu kan ik keeren in 't vlakke land, en niet verliezen den heerlijken drang. Ik zal weer met u zijn; ik zal uw genezer zijn. Ik ben in het Wondere Woud geweest; en ik heb er de eeuwige kracht gevonden en dus alles, al het andere verloren ...

Tot Mediothea: Vaarwei, o Levende! Vaarwel o Survivio! o besef, dat boven de wisselingen bleef; in uw kleed van dood!

SURVIVIO. Gij zult mij hier weten. Hoor voor 't laatst. .. de harp!

SPERANZO. De harp! Zij is ééntonig als de tijd . ..

SURVIVIO. Haar klank is eeuwigheid ...

SPERANZO, blikt naar Mediothea: Gij zult haar niet begraven.

SURVIVIO. Ik laat haar aan de bloemen, die verheven onwetendheid bracht.

SPERANZO. Gaat mij voor, dragende den beker. Zwijgt als het Eeuwige, maar weest blijmoedig, wijl ge leeft... Ik heb kracht, ik heb kracht. Allen af. Het laatst Survivio, die Mediothea in kruisvorm legt, dan knielt; en in de hut gaat. Een oogenblik ligt alleen de doode Mediothea. Dan komt Themena, geleid en ondersteund door Voce.

VOCE. Moeder, hebt ge leed om uw kind?

THEMENA, koud: Zeg geen dingen van valen zin. Neen, ik heb geen leed. Zij heeft liefgehad — Liefgehad. O, zóó liefgehad ... En niemand heeft dit alles begrepen — Ga.

VOCE. Ik laat u, Themena. De zon daalt. De sterren zijn anders ... anders. Allen gaan ... Er klinken tonen van gezang van verre.

VOCJ5.' Ditjgebeuren is te schoon om droef te zijn ... O het

Sluiten