Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J akob, loopt met dezelfde passen steeds achter' hem en maakt sijne bewegingen na.

Stil toch, stil! Maak je niet dik!

Donders.

Dat zal ik hem betaald zetten! (Roept.) Jakob!

J a k o b, als boven.

Jakob!

Donders, die op dit oogenblik op den achtergrond is, nog steeds gevolgd door Jakob, keert zich j>lotseling om.

Daar heb je den ezel!

J akob, keert zich eveneens plotseling om en zoekt.

Ik zie niets!

Donders, doet een pas voorwaarts en geeft Jakob een slag om de ooren.

Daar! nu voel je 'm! Kijk mij aan! Zie je nu nog niets? Jakob.

Maar kaptein, — u is toch geen ezel!

Sluiten