Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J a k o b, achter de coulissen. Ik heb je gewaarschuwd. Als je 'r als lijk uitgeveegd wordt, dan mag je 't mij niet verwijten.

ÏEGENDRTOOXEEL

rook, herneemt zijn vroegere positie. — mozes. — daarna jakob.

Mozes.

Foei, wat 'n schrikkelijk niensch! Goeie morgen, meheer de kapitein! Nah, mijn Saartje heeft gezeid: „Moozie, blijf thuis, want meheer de kapitein exersjeert de soldaatjes." „Saartje," heb ik gezeid, ,de goeie God kan doen een wonder en meheer de kapitein kan thuis zijn." En zoo waar zal ik gezond in de wereld blijven — ik ben blij, dat ik u zie en ben daarom zoo vrij dit wisseltje te presenteeren. (Hij haalt een wissel te voorschijn.)

Rook, voor zich.

Er ook maar uit, dat 's het beste.

Moze s.

Betaalt u me asjeblieft m'n sjenten, want zoo waar, ik heb nog vandaag veel te handelen. (Rook- schudt: neen.) God bewaar me, heb ik goed gezien? Meheer de kapitein, maakt u geen gekheid met de arme Mozes ? (Book schudt nog eens.) Iwai. dan is Mozes kapot. M'n koscliere 400 guldentjes weg! O, Saartje! Saartje! (Hij zakt op een stoel neer.) „Moozie," heeft mijn Saartje gezeid, ,laat je

Sluiten