Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet bedriegen." „Saartje," heb ik gezeid, „meheer de kapitein is een officier van de koningin en ik maak zaken. Hij wil mij geven in 2 maanden voor 300 gulden nog 100 er bij." Bedenk ereis, kapiteintje, als de wissel geprotesteerd wordt, is uw goeie naam weg; u is geblamieerd voor heel uw leven. Blijf gezond en geef mij m'n lieve sjenten. Hier is het wisseltje. (Houdt het Rook voor.) Betaal de arme Mozes maar.

Rook, rukt. hem den wissel uit de hand en scheurt hem in stukjes, die hij op den grond gooit.

Daar!

Mozes.

Iwai, dat is mijn dood! (Hij zakt in elkaar.)

Rook.

Ruk uit, schacheraar!

Mozes, kruipend en haastig onder aanhoudend kermen de stukjes bij elkaar zoekend.

Ach, goeie God, dat dure papier. „Daar" heeft-i gezeid. Die onmensch !

Rook.

Wat zeg je daar'? Marsch, de deur uit!

Mozes, zoekend.

Genade voor den armen Moozie, meheertje. Denk an m'n

Sluiten