Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Saartje. De goeie God zal u vergelden, wat u mij doet. Zie zoo, ik heb de stukjes. (Staat op.) En nou gaat Mozes naar den Commissarius en naar den rechter en hij zal eens kijken of 'n officier een arm en eerlijk man mag bestelen. U gaat in de gevangenis, zoo waar ik Mozes Augurki heet. (Hij is intusschen bij de deur gekomen en op een vlugge beweging van Eoolc, die zich omdraait, vliegt hij weg.)

Rook.

Zoo'n brutale afzetter! Honderd gulden verdienen in 2 maanden op 300 gulden.

Mozes, komt terug.

Bij m'n leven, ik wil 'n goeie jood zijn als meheer Mozes een nieuwen wissel geeft van 500 gulden. U kan betalen over een maand ? Nah, is 't goed ?

Rook, roept.

Jakob !

J a k o b, komt haastig.

Ja, kaptein!

Mozes.

Iwaai, wat gaat-i doen?

Rook, weer in z'n vorige houding.

(Hij wijst op Mozes en gaat weer bedaard zitten.)

Sluiten