Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rond en loopt dan snel, onder' aanhoudend tegenstribbelen en groote verbazing van den majoor, met hem af.)

Majoor.

Hola, voor den duivel! Alle donders, Donders, schei uit! Hulp! hulp! hola! {Af.)

Rook, gaat weer naar de tafel.

Als ik er nog vijf minuten mee gewacht had, had die vent al mijn worst en harinkjes opgegeten. Had hij die knollen nou nog achter zijn kiezen gestoken, dan was. 't nog wat anders geweest, maar m'n wijn wou hij ook al... wel seldrement, wie komt daar nou weer? Wacht! Voorzichtigheid is de moeder van de glazenwasscherij, zei m'n pleegvader altijd. {Hij raapt intusschen haastig het ontbijt bij elkaar en zet het onder de tafel. Intusschen wordt de deur opengedaan en loopt Donders zeer opgewonden in zijn schoorsteenvegerspak over het tooneel. Xa een of twee keeren op en neer te zijn gegaan, vliegt hij zijn kamer in. Rook is weer in z'n vorige houding gaan zitten of ook onder de tafel gekropen. Als het stil blijft, keert hij zich voorzichtig om en ziet, dat hij alleen is.) Heb ik van m'n leven! Die heeft zich zelf weer weggejaagd! Nou, dan ben ik er vrij van. Dan zullen wij maar verder gaan schaften. {Hij wil iets onder de tafel vandaan halen, doch op dit oogenblik komt Mozes weer binnen.) Wel, hagel-weerlicht-en-peterselie! daar heb je dien ouwen schooier weer!

Sluiten