Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL-BIBLIOTHEEK.

Uitgaaf van SCHILLEMANS & VAN BELKUM te Zutphen.

JSTo Pi ijs. H. D.

756 Stoere Knapen. Tooneelspel in drie bedrijven door George

van der Werf f 0.80 7 1

757 De Schakers. Oorspronkelijk blijspel in een bedrijf door

J. Mannoury 0.70 5 £

758 De Macht van het magnetisme. Kluchtspel in een bedrijf

door Jean Charlier J „ 0.50 4 2

759 Verboden Vruchten. Blijspel in drie bedrijven van Karl

Pauli. Vertaald door H. P. Boudier „ 0 80 9 i S

760 Meester Vink of de vermiste diamant. Blijspel met zang in

twee bedrijven bewerkt door F. J. Bodifiée „ 0.60 7 —

(Zangpartij f 1.25. Partituur f3.—

761 Mensch, betaal je schulden! Bekroond blijspel in vijf be¬

dreven. Naar het Hoogduitsch van R.Kneisel door CP.T.Bigot „ 0.90 7 . 4

762 M'n schoonmoeder en ik. Blijspel in een bedrijf. Naar het

Duitscli van Oscar Riecke I , 0.40 1 3

763 De oom uit Oost-Indië. Blijspel met zang in drie tafereelen

door A. Ruyscli. Voor rederijkers bewerkt door F. J. Bodifiee „ 0.80 8 — (Zangpartij f 2.— Partituur f 3.—)

764 Myn naam is Lehman. Blijspel in vier bedrijven. Naar

't Duitsch van Anton Anno 0.90 9 4

765 Het Visschersmeisje. Kluchtspel in een bedrijf. Naar liet

Hoogduitsch van \V. Dalatkewicz door Jean Charlier . . „ 0.40 3 1

766 De Compagnon. Blijspel in vier bedrijven door Adolph

L'Arronge. Vertaling van Gérard . „ 0.90 8 $

767 Aan den djjk gezet. Kluchtspel in een bedrijf. Uit het Hoog¬

duitsch door Jean Charlier 0.30 1 2

768 Zenuwachtige vrouwen. Blyspel in drie bedrijven. Naar het

Fransch van Blum en Toché „ 0.90 5 1

769 De geschiedenis van oom Becker. Operette in een bedrijf!

door Jean Charlier 0.30 2 1

(Zangpartij f 1.25)

770 De roof der Sabjjnsche maagden. Blijspel in vier bedrijven

door F. en P. von Schönthan. Vertaald door Jean Charlier » 0.90 6 &

771 Hjj is gered! Blyspel in een bedrijf door M. J. Gillissen. . « 0.40 6 —

772 Köpnickerstraat No. 120. Blijspel in vier bedrijven door

G. von Moser. Vertaald door Gérard * 0.90 11 6

773 Ken sleeperspaard op hol. Kluchtspel in een bedrijf door

Corn. A. Nagtegaal | „ 0.40 4 2

774 *t Aapje 117. Blijspel in drie bedrijven van De Najac en

Millaud. Vertaald door Jos. van Biene 0.90 8 3

775 M|jn oom en m^jn vrouw. Oorspronkelijk blijspel in een be

drijf door L. D. J. Keeser Cuperus 0.40 4 2

776 Ken Kandidaat voor de 2de Kamer. Kluchtspel in een bedrijf!

van G. von Moser. Vertaald door Jean Charlier . . 0.50 4 2

777 Geluk bij vrouwen. Blijspel in drie bedrijven van G. von

Moser. Vertaald door H. P. Boudier 0.90 8 6

778 Uit liefde voor de kunst. Vaudeville in een bedrijf door

Jean Charlier 0.40 4 2

(Zangpartij f 1.25)

779 Martin de kruier. Tooneelspel in drie bedrijven. Naar

't Fransch 0.90 7 5

780 Honderd jaren te laat op de wereld. Blijspel in een bedrijf.

Naar het Hoogduitsch van R. Hahn door C. P. T. Bigot . „ 0.40 2 —

781 In den Gemeenteraad. Blijspel in vijf bedrijven. Naar het

Hoogduitsch van G. von Moser 0.90 10 7

De complete Catalogus der Tooneel-Bibliotlieek is op aanvraag gratis te bekomen.

Sluiten