Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL-BIBLIOTHEEK.

Uitgaaf van SCHILLEMANS & VAN BELKUM te Zutphen.

i Prijs. H. D.

No.

725 De eerlijke vinder. Oorspronkelijk kluchtspel in twee be- . _

draven, door L. J. Fikkee '

726 De Foppers gefopt. Oorspronkelijk kluchtspel in twee „ .

bedreven door L. J. Fikkee "

727 Heer en Knecht. Oorspronkelijk kluchtspel in twee bedrij- ft q

ven door L. J. Fikkee " u'

728 Die niet hooren wil moet voelen. Kluchtspel in twee ~ .

bedrijven. Vrij naar het Duitsch door M. J. Gillissen . . " 4 1

729 Onschuldig. Oorspronkelijk tooneelspel in drie bedrijven AQA _

door L. J. Fikkee " u,yu 7 ó

730 De Strikken van 't Noodlot. Drama in vijf bedrijven

van Nicolaiis Potjéchin. Voor het Nederlandsch tooneel non

bewerkt door J. A. Holtrop » y "

7 )e Geduldproef of de verwisselde oppassers. Kluchtspel

in een bedrijf. Vrij naar het Duitsch door M. J. Gillissen » U,DU —

ó2 Een repetitie-avond van „Eensgezindheid". Oorspronkelijk

kluchtspel in twee bedrijven door L. J. Fikkee ....-" 4

733 Een brave Hendrik. Blijspel in een bedrijf door Elise

Poons—van Biene | » 1

734 Van den wal in de sloot. Oorspronkelijk kluchtspel met „

zang in een bedrijf door L. J. Fikkee 4 —

735 Een Huwelyks-aanzoek. Oorspronkelijk kluchtspel in twee nQn

bedrijven door L. J. Fikkee n O.oO l 1

736 Een misdaad uit liefde. Oorspronkelijk kluchtspel in twee

bedrijven door L. J. Fikkee n O.oO ó l

737 Ja, zoo zijn ze! Kluchtspel in een bedrijf. Naar het Hoog

duitsch van Rudolf Jarory door C. P. T. Bigot n O.oO 1 4

738 De twee Brieven. Blijspel in twee bedrijven door C. M. . . » 0*£0 2 1

739 Louise en Wiesje. Blijspel in een bedrijf door C. M. ...» O.oO 8 2

740 's Morgens vier uur of een vergeten balgast. Blijspel in

een bedrijf. Naar het Fransch van Siraudin en Delacour

door Jacs. de Vos; »0.40 1 1

741 De Luitenant en zijn Oppasser of Soldatenlist. Blijspel in

een bedrijf door H. M. P. van Emmerik .... . » 0.60 4 2

742 Mijn Luitenant. Kluchtspel in een bedrijf. Vrij naar het

Hoogduitsch van Joh. Ludw. Weber door C. P. T. Bigot . n 0.40 4 —

743 Vriendentrouw. Tooneelspel in drie bedrijven bewerkt door

Antonie. (Ant. S. Reule Nzn.) 0.80 4 2

744 Het Wonderkind. Blijspel in een bedrijf. Uit het Duitsch van

Ludwig Fulda vertaald door A. Ising Jr 0.40 1 2

745 De Wereldkampioen. Blijspel in een bedrijf door C.P.T.Bigot „ 0.40 5 2

746 Oprecht gemeend. Blijspel in een bedrijf door Mart. L. Liket . „ 0.30 3 2

747 Een Vrouwtje van buiten. Kluchtspel in een bedrijf. Naar

het Duitsch van C. F. Wittmann door C. P. T. Bigot . . n 0.40 4 2

748 Groote Veranderingen. Tooneelspel in een bedrijf door

\V. Wijker 0.40 4 1

749 Met twee Woorden. Blijspel in een bedrijf. Uit het Duitsch

van Leopold Adler vertaald door A. Ising Jr „ 0.30 3 2

751 De Kiezers, of het hemd is nader dan de rok. Blijspel in

een bedrijf door P. A. van Overeem. 2e druk 0.5') 7 —

752 De Bruid. Blijspel in een bedrijf. Vrij naar het Hoogduitsch

van Th. Körner. 2e druk j „ 0.30 2 —

De complete Catalogus der Tooneel-Bibliotheek is op aanvraag gratis te bekomen.

Sluiten