Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Op zijn beste zijn, op zijn beste gekleed zijn. C. D.

— Ten beste spreken (voor), een goed woord doen, intercéder. C. D. K. intercedere.

Bij Verdam int beste spreken.

— Ten beste hebben. te eten of te drinken hebben. R. Bazin, hebt gij niets ten beste ?

— Ten beste zijn, eten of drinken te krijgen zijn. C, Daar was op 't einde aan tafel niets meer ten beste.

— Ten beste geven, trakteeren, geven ten voordeele van anderen. C. R. K. dare in sumptum, largiri in commune. Als ge vandaag uw werk af hebt, geef ik een hesp ten beste.

— Om te best, om het best. C. om ter bestefn). Om te best schrijven.

BESTEED, bijv., nw — Het is wel besteed, het is verdiend. C. D.

V. geeft het is wel (aan hem) besteed.

BESTEEK, z. nw., m.. = Geschenk dat men iemand geeft op zijnen verjaar- of patroondag. C. D. S.

— = Verjaardag of patroondag, 't Is vandaag moeders besteek.

Zuidned. zegt V

BESTEK, z. nw., o = Schikking, voornemen. Ik wil naar Gent meegaan, maar niet naar Brussel , dat is buiten mijn bestek.

BESTEKEN, werkw., overg. = Op naam- of verjaardag een geschenk aanbieden. C. D. S. Wij gaan vader met 'nen peperkoek besteken.

Het besteken gebeurt des avonds vóór den feestdag. Bij het aanbieden van 't geschenk is men gewoon te zeggen ;

't Is vandaag uw(en) avond En morgen uw(en) dag.

't Is te dier eere Da 'k u besteken mag.

Zuidned. zegt V.

BESTELLEN, werkw, overg. = Bedienen in eenen winkel. D. S. K. procurare. Ik heb lang in den winkel gestaan , eer ze mij bestelden.

Gewest, zegt V..

— = Van voeder voorzien. C. D. S. R. K. curare equum. De knecht moet de beesten bestellen.

BESTEUVEN, bijv. nw. = Half dronken. lederen maandag komt hij besteuven te huis.

BESTGAWEG, BESTWEG, bijw., = Het best. Hoe zoudt gij hem dat bestgaweg zeggen ?

BESTIEREN, werkw., overg.. = Besturen. K. regere.

V. kent het in hoogeren stijl.

Z. Verdam.

BESTIG, bijv., nw, == Zeer goed. V. C. D. Het weer is niet te bestig. Bestig weer.

BESTOEFEN, werkw., overg.. = Grootelijks loven. C. S. Hij bestoeft te veel zijn kinderen.

BESTORTEN, werkw., overg = Door storten nat en vuilmaken. Als ge pap eet, moet ge opletten om u niet te bestorten.

BESTRIETEN , BESTRIETSEN , werkw. , overg.. — Z. Besprieten.

BESTRE D EN, bijv. nw — Z. Besnijden.

BESTRIJKEN, werkw., wederk. — Bij de kinderen in het katjespel. Ik bestrijk mij van op mijn peerd, al die ik kan krijgen, die is mijn steert of dit is hem. Zoo roept hier en daar de jongen, die achter de anderen zitten moet, voordat hij iemand katten (vangen) mag.

BESTRONT , bijv. nw. — In de spreuk ; Het gaat aardig in de wereld , de eene bestrant, de andere bepereld.

BESTUIVEREN, werkw., overg.. = Duur betalen. C. S. Die kostelijke waren begeert, moet ze bestuiveren.

BESTWETER, z. nw., m. = Betweter.

BET, BETTE, z. nw., vr.. — Spotnaam op vrouwspersonen. Leelijke bet. Oude bet. Bet zonder tanden. Franke bet. Zwarte bet.

BETALEN, werkw., overg — Z. Wdb..

Spr. : Ik kan hier maar betalen en ginter geld geven, het komt overeen uit waar ik koop.

— r= Aframmelen, afrossen.

BETATEREN, werkw., overg.. —- Bevuilen, bevlekken. D. S. K.fxdare. Hij had al zijne kleeren met pap betaterd.

BETEIREN, werkw., overg. = Beteren, goudronner.

BETERAAF , z. nw,, vr.. = Beet, gewoonlijk tot beestenvoeder gebezigd.

BETERAAFPUT, z. nw., m.. == (Boer) Kuil waar de boer zijne beeten in bewaart.

BETERNIS, z. nw. , vr.. = Beterschap, herstelling. D. K. emendatio. Ik wensch u beternis.

BETERS, bijw. = Beter. De grove kost smaakt den boer dikwijls beters als de stedelingen hun lekkere spijzen. Ik weet van beters.

BETERSWIL. — Leugen om beterswil, om bestwil, om eenige moeilijkheid te vermijden.

BETERTEN , werkw., overg = Betreden. D. ook beterden. S. K. beterden = conculcare.

Z. Verdam.

BETERZIJ(DE), z. nw., vr.. = Beterhand. Aan de beterzij zijn, herstellen.

BETEUTELD, bijv. nw . = Beteuterd , verlegen , onthutst. C. betetterd. D. ook betutteld en betutterd. S. ook betetterd en betutteld.

— = Getrokken, genegen, begeerig. Dat kind is beteuterd om op straat te loopen.

Sluiten