Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I, tusschenw.. = Ei! Drukt genegenheid uit. I ! ons klein Fransken is daar !

— I zoo naar ! Bijkans, 't schilde weinig. Ik schoot . en i zoo naar ! of ik had den hoogsten vogel.

IEDERENDEEN, z. nw.. —Ieder ende een, iedereen. C. S. Iederendeen geeft u ongelijk.

IEFFROUW, z. nw., vr.. — Z. Eeffrouw. D.

IEFFROUWBOTERHAMMEKEN , z. nw., O.. — Z. Hecrenboterham.

IEK, z. nw., m.. — Z. Bicbrood. K miji'ilius, ex apnm genitura et meilis foece expressum.

— Kwade iek, geel vocht, verworpen overblijfsel van bieënbrood, dat dikwijls verzuurd is.

IEK, z. nw., m.. = Ijk. K. iecke, ijcke, hijcke, vasis mensnra et capacitas. Ons gewichten moeten naar

den iek.

Bij C. en S. ik.

Z. Ike bij Verdam.

IEKEL , z. nw., m.. — Z. lek of Bieënbrood.

IEKEN, werkw., overg.. Ijken.

Bij C. en S. ikken.

Z. Iken bij Verdam.

IEKMEESTER, z. nw., m.. Ijker, ijkmeester.

IEMAND, z. nw., m.. — Z. Wdb..

— Imnand zijn, in iets uitmunten , meest in ongunstigen zin. C. R. Mie is iemand, zoo kunnen praten ! Dat is iemand, hij durft iedereen zijn zaligheid zeggen.

IENZE, z.nw., vr.. — Z. Ende.

IEPEREN . z. nw., o.. — Stad uit Westv'aanderen. Spr. : Zoo bleek als de dood van Ieperen, zeer bleek.

IEPER ROOIEN. — Kinderspel. De ieper is een houtje waarvan ieder zijde een der vier getallen draagt : roo, 5o, 25 en i. Men werpt hem tegen

den muur ; die eerst iooo heeft, wint ; die i werpt, is verloren.

IEPERKEN, z. nw , o.. Maat waar de boeren de zoete melk mede bestellen ; die maat meet een halven liter.

IEPKEN. z. nw., o.. (Kinderspel) Een enkele marmel of knikker. In 't stuiken wordt er gespeeld veur een iepken of veur een koos.

Ook ies, iesken.

IES, z. nw,, m., meest iesken , o. — Z. Iepken.

IESTERSCH , bijv. nw. en bijw.. = Een straffen reuk hebbende , wordt gezeid van ham of spek, die wat bedorven zijn. Die heps is iestersch. Het spek riekt al iestersch.

Ook ooslersch.

— liet riekt iestersch, het riekt aangebrand, de zaak deugt niet, er is bedrog in 't spel, enz .

IET. z. nw,. Iets. C. R. T. K. iet, ied = aliquid.

Veroud. bij V..

Spr. : Als niet komt tot iet. kent iet zijn zeiven niet. 't Is beter iet als niet.

— Iet (of vat), een weinig , eenigszins. Ik heb iet of wat winst gedaan. De zieke is iet (of wat verbeterd.

let en niet, iets dat niet afdoende is. C. Wat dat

ge mij geeft, is iet en niet: 't helpt, maar 't en redt mij niet.

Sluiten