Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEUBELEN, werkw., onov. [hebben . —- Z. Marboden.

MERBELJAAN . z. nw>, vr.. /.. Kriekprttiink en.

MERBOL. z. mv,, m.. — Z. Marbocl.

MERGEN, bijw.. - Morgen. C. S. K. cras.

Z. dien vorm bij Verdam.

Spr. : Mergen komt ook langs hier of mergen komt er nog een dag langs hier, de zaak lijdt uitstel, er is nog tijd. Heden of mergen, eerlang", dat zal heen of mergen gebeuren. Mergen bringtn. Z. Bringen.

MERGEiND, z. nvv., m.. — Morgen. C. Ik zal in den mergend kommen.

Spr. : Een droeve mergend is een blijde dag.

Z. dien vorm bij Verdam.

MERGE N)DVLAS, z. nw., o.. —Z. Avendvlas.

MERK. z. nvv., o.. Merg. C. D. Hij is bedorven tot in 't merk van zijn beenen.

MERK , z. nw., o.. = Marcus.

Spr.: Die op Suite Merk niet en gaat vaarde kerk, heeft niet als klodden en werk.

MERKELS, z. nw., m.. meerv.. — Z. Marker. Z. Wdb..

MER K'T, z. nw., vr.. — Z. Markt. C. T. R. K. Z. dien vorm bij Verdam.

MERREBOL, z. nw., m.. — Z. Marboel. S.

MERREBOLLEN, werkw. onov. {hebben), onsch.. — Z. Marbollen.

MERREMINNE, z. nw., vr.. = Meermin, sirene.

Meer zeemerminne.

Hij C. mar mm en niermin ] bij D. marminne en merminne; bij K. maerminne, nierminne = syren.

MERRINOS (klempt. op nos), z. nw., m. (niet o.). = Merinos. C.

MERROLLE, z. nw., vr.. — Z. Marolle.

MERTEEL (scherpe e), z. nw., m.. — Z. Marteel.

MERTELEER (zware <), z. nw., m.. Z.

Marteleer. D.

Z. dien vorm bij Verdam.

MERTELEERSBLOM (zware e), z. nw., vr.. — Z. Marteleersblom.

MERTELEN, werkw., onov. (hebben). — Z. Martelen. D. S.

Z. dien vorm bij Verdam.

MERTEKO , z. nw., m.. — Z. Marteko.

MERTELIE, z. nw., vr.. — Z. Martelie.

MERTEN, z. nw., m.. — Z. Marlen.

Z. Verdam.

MES , z. nw., vr.. - Z. Mis. D. K.

Z. dien vorm bij Verdam op misse.

MES, bijw.. — Z. Mis. D.

Z. dien vorm bij Verdam op mis.

MES. z. nw., o.. — Z. Wdb..

Spr. : Dat snijdt zonder mes, is klaar, behoeft geen bewijs. Zijn messen snijden langs twee kanten, van beide kanten trekt hij voordeel. Op dien rent snijden geen messen, hij is moedwillig. Tanden gelijk messen. Zoo scherp als een mes. Iemand het vies op de heel zetten, dwingen. Zijn messen laten kijken, zijne tanden laten zien, zich kwaad maken. = (Breister) Plaatje aan de slede vastgemaakt om het lepelken der naald open en toe te doen.

MES , z. nw., o.. = Mest. C. D. S. K. stercus. Spr. : Zoo nat, zoo rot als mes.

Bij C. ook mis.

Z. Verdam.

MESALE , MESALIE, z. nw., vr.. = (Boer) Aal van den mestput of van den mesthoop.

MESALEWATER, MESALIEWATER, z. nw., o.. = (Boer) Water dat uit den mest zijpelt.

— = In 't algemeen , vuil, vettig, stinkend water.

Ook masalewater.

MESALEPUT. MESALIEPUT. z. nw., m..

— (Boer) Put waar de mestaai in loopt. Ook masaleput, masalieput.

MESCHIEN , bijw.. = Mischien.

MESDAG, z. nw., m.. — Z. Misdag. D. S. K. dies fes lus.

Zuidned. bij V..

MESHAAK, z. nw., m.. = (Boer) Mesthaak, twee- of drijtandige haak, gekromde riek, om den mest uit de stallen in den put te trekken C. S.

Z. dien vorm bij Verdam.

MESHAND , nw.( o.. — Z. Mishand.

MESHANDEN, werkw., onov. (hebben), onsch.. — Z. Mishanden.

MESHOOP. z. nw., m.. = Mesthoop. C. D. Z. dien vorm bij Verdam.

MESINLEGGER, z. nw., m.. = (Boer) Knaap of jonge dochter die , bij het planten der aardappels, den mest met de handen in de kuilen legt.

MESKAR(RE), z. nw., vr.. = Vuile kar om mest te vervoeren.

MESNAT, bijv. nw.. Zeer nat, waternat. Ik moest, terwijl het regende, deur het gars gaan en was mesnat.

Z. Verdam.

MESPEL.z. nw., vr.. == Mispel.

Z. dien vorm bij Verdam.

53.

Sluiten