Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWJAARSAVE N D. z. nw., m.. = Avond vóór Nieuwjaardag. D.

Bij D. ook nieuwavond en jaaravond.

In het liedje dat door de kinderen veel rond Nieuwjaar gezongen wordt :

Op eenen nieuwjaarsavend , enz. Z. Lied.

NIEUWJAARSAVE(N iDSTUK, z. nw., o.. ^ Geschenk, eteu of geld, dat men met Nieuwjaar aan de deur geeft, tzij aan zangers , tzij aan bedelaars.

NIE{UW)KERKEN, z. nw., o.. = Dorp van 't land van Waas.

Spr. : Zoo krom als de weg van' Nieuwkerken.

NIEiUWjS, z. nw., o.. — Z. Wdb..

Spr. ; Die wat nieuws in huis bringt , draagt er yat uit. Altijd hetzelfde is nooit geen nieuws. Geen nieuws, goed nieuws. Altijd wat nieuws en zelden wat goeds. Nieuws verblijdt, zei de zot, en hij lieerde zijn muts.

— Het nieuws zal er gauw van af zijn , die nieuwigheid zal niet lang behagen.

— Dat is geen nieuws, dat is niets buitengewoons. C. R.

— Dat is oud nieuws, dat is reeds lang bekend. C. R.

NIE(UW)STEERTERIJ (zware e), z. nw., vr.. '= Begeerte naar nieuwigheid.

NIEVEJAAR, z. nw , m. (niet o.). —Z. Nieuwjaar.

NIEVERANS, bijw.. - Nergens. C. D. S. T. R Ik en kan mijn mes nieverans vinden.

Bij S. ook nieverands.

Ook nieveranst.

NIEVERANST, bijw.. — Z. Nieverans.

NIEVERS, bijw.. = Nergens. C. D. S. K. niewers, nusquam.

Bij V. : nieuwers (gewest.).

Ook nieverst.

Bij Verdam nieuwer.

NIEVERST, bijw.. — Z. Nievers. D.

NIEVIGHEID, z. nw., vr.. = Nieuwigheid.

Ook nuvigheii.

NIEZEN, werkw. onov. (hebben). — Z. Wdb..

— Ik hoor u niezen , ik raad waar gij henen wilt, wat uw inzicht is.

Spr. : Ik hoor uwel niezen of ik geen God zegene u zou willen zeggen, of ik niet ja zeggen, toestemmen zou.

NIJG. bijw.. = Zeer , veel, geweldig, terdeeg. C. S. R. 't Heeft dezen nacht nijg geregend. Ge moet nijger roepen , want hij is hardhoorig.

Bij D. nijdig.

NIJNEKEN. z. nw., o.. = Wieg , kinderwoord. C.

NI JNEN. werkw. onov. (hebben). = Slapen, kinderwoord. S. R.

Bij C. : wiegen.

NIJPEN, werkw. overg.. — Z. Wdb..

— = Te veel doen betalen. C. S. De mannen uit de stad kunnende boeren nijpen.

— = Straffen ,-doen boeten. C. Als hij nog eens tegenspreekt , moet ge hem eens goed nijpen.

NIJPEN. z. nw., o.. — In de uitdrukking : op een nijpen kommen, er op aankomen.

NIJPER, z. nw., m.. = Tang. Z. Wdb..

Spr. : Als de nijper op den steevt komt, als 't er op aankomt. Iemand den nijper op den steert zetten, dwingen , in 't nauw brengen.

— = Schaar van eenen kreeft.

Spr. : 't Zijn al nijpers en beunent van iets of iemand die zeer mager zijn.

— - Neusnijper. C. D. S. T.

— Nijperken , o. — Z. Hollekensnijper.

NIKKEL, z. nw., m.. = Nikkelen geldstuk. C. Kunde mij niet 'nen nikkel veur vijf enkele cenzen geven.

NIKS, onb. z. nw.. = Niets. V. S. Mis, hoor ! niks van dat al !

— Volstrekt niet. C. S. Ik ben niks goed.

Weinig gebezigd.

NIKSiKE)MENDALEN. onb. z. nw.. — Z. Niemendalen. C. S.

NIM. — Z. Nem.

NINNEN. werkw. overg.. = Drinken , door de kleine kinderen gebezigd. MelksVen ninnen.

Bij V. ; met smaak drinken.

NIP, bijw.. Op 't uiterste puntje, op den uitersten boord. C. S. Hij zat nip op zijnen stoel en viel er af. De nest van sommige vogels staat heel nip.

Bij D. nipte.

Ook nips.

NIPKEN , z. nw., o.. — Op 't niplieii, op 't uiterste oogenblik. S. Hij kwam op 't nipken.

Bij V. nippertje, bij D. nip : bij C. nippen.

NIPS, bijw.. — Z. Nip. S.

NIPSTE , bijv. nw. = Uiterste.

Spr. : 't Is op 't nipste koordeken, op 't laatste oogenblik.

NIS(CH), bijv. nw. en bijw.. — Half gekookt, van eieren gezeid. D. S. K. nesch ey = ovum molle. Ik heb liefst dat de eieren nisch zijn.

Bij D. ook nesch en nusch ; bij S. ook nesch , nes , «wen nusch. Bij V. gewest, veroud..

Z. Verdam.

— — Jong, onervaren. Hij is nog te nisch om zoo stout te spreken.

Sluiten