Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— = Schaal van een ei, van eene noot. C. D T. R. K. schelpe van de not.j. notschaele = lamina nucis. De schelp van de eieren is gekloven, dejongskens gaan uitkomen.

— = Peul. C. D. T. R. De erwten uit de schelp doen.

— = Geborduurd rond stuk dat het bovendeel van eene koorkap bedekt. D.

— = Wierookpotje. D. De eene misdiender droeg het wierookvat, en de andere de schelp.

SCHELPER(WjT,z. nw., vr.. — Z. Breekerwt.

SCHEMEL, z. nw., m.. = Schemer. K. umbra. Ik heb hem maar mee 'nen schemel gezien, d. i., half, zonder goed te kunnen onderscheiden.

Bij D. met eene schemelinge.

SCHEMELEN, werkw., onov. (hebben). = Schemeren. D. S. K. caligare. Mijn oogen beginnen te schemelen.

SCHEMELING, z. nw., vr..-= Schemering. C D. S. De schemeling Van de oogen.

SCHENE(N)VLEESCH, z. nw., o . - Z. Levend.

Bij D. scheenhoute , scheenoute.

SCHENMUIL, z. nw., vr . = Die uitmunt in anderen uit te schelden.

SCHENNAGE, z. nw., vr.. = Uitschelding. Te Sint-Niklaas op de markt hoort ge veel schennage. Die vrouw is in de boet geslagen veur schennage.

SCHENNEN (nn = nd), werkw., overg. — Z. Schenden.

Spr. : Schendt ge uwen neus, ge schendt uw aangezicht.

— = Schelden , scheldwoorden toevoegen. O. Zijt ge niet beschaamd van uw geburen zoo te schennen ?

Gewest bij V..

SCHEP, z. nw., m.. — Z. Wdb.. Een schep kolen.

— = Opening van eenen put langs waar men het vocht uitschept, schepgat.

Ook schepput.

SCHEPEN, z. nw., m.. = Een van de wethouders eener gemeente naast den burgemeester.

Bij V. : (oudt. Zuidned.) wethouder.

SCHEPENBODE, z. nw., m.. = Boodschapper van het gemeentehuis.

SCHEPENTREKKER, z. nw., m.. — Spotnaam, inwoner van Lokeren.

SCHEPPELING, z. nw., m., meest in't meerv. gebez.. = (Blokmak.) Hout dat uit den kloef geschrooid of geschept wordt.

SCHEPPEN, werkw., overg.. — Z. Wdb..

Spr. : Geld scheppen, zeer veel geld winnen ; — die tabrikant sGhept geld.

— = Iemand bij de voeten trekken en zoo omver

werpen. S. Ge moet er goed in geoefeud zijn om iemand te scheppen.

Gemeenz. bij V..

— Ook van koeien gezeid, die iemand met de horens opvangen.

— = (Muziek) Niet recht met de beginnoot aanvangen , b. v., in plaats van do te zingen , eerst la en dan do nemen.

— overg., en onov. [hebben). — (Blokmak.) Schrooien, met de boor uithalen. Jan , ge moet dieper scheppen.

Komt meest voor in uitscheppen.

SCHEPPER, z. nw., m.. = Kleine schop, gewoonlijk in koper en meest zonder handhave, in de winkels gebruikt om kruidenierswaren te scheppen. R. K. cochlear.

— Z. Lepel.

SCHEPPUT, z. nw., m.. — Z. Schep.

SCHER, z nw., vr.. — Z. Schar.

SCHER, z. nw., o.. =(Boer.) Ploegschaar.

Bij S scharre.

SCHEREN (zware;), werkw.,overg.. — Z. Wdb..

Spr. : Veel geschreeuw en weinig wol zei de duvel, en hij schoor een verken. Geenen ouden top scheren . niet lang leven , niet oud worden. Op (niet over) éenen ham geschoren zijn. Z. Kam. Iemand scheren zonder zeep, listig bedriegen, bedekt de waarheid zeggen. Onderop scheren, scheuten onder 't water gevep. 't Zot met iemand scheren, iemand belachelijk maken, hem voor den zot houden. Z. ook Geschoren. Zijnen boer scheren, lastig, moedwillig zijn. Dat is iets tegen 't scheren van den specht, dat is gansch verkeerd gedaan.

— Den reep scheren, de hijschtouw aan het windas vastmaken en over de katrollen brengen. D. Nen boom scheren, met eene of twee spannende koorden hem vastzetten.

Spr. : Als de oegst is geschoren, is de Winter geboren.

— Raad scheren, beraadslagen, raad houden. D.

— Z. Naaien.

— = Spotten en schimpen. D. S. K. illudere. O.

Gep. woord. : Gekken en scheren, schimpen en scheren.

— = Afsteken, uitkomen. Het wit van de keersen scheert op de donkere muren.

SCHERESLIEP (zware e), z. nw., m.. = Schaarslijper. C. S. T. R.

Bij S. ook scharesliep.

SCHERF. z. nw.. vr.. — Z. Wdb..

Spr. : Zoo blij als een scherf, zeer verheugd. Die den pot breekt, betaalt de scherven , die schade doet, moet ze vergoeden.

SCHERFEL, z. nw., m.. = Smal en lang stuk hout. Bij het kappen van 'nen boom heeft men kervelingen , scherfels en spanen. De scherfels zijn

Sluiten