Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— = Vermakelijk, kluchtig. C. R. 't Is een vieze gast.

— In zijnen viezen zijn, slechtgezind, of (soms) luimig.

VIESGAWEG. VIESWEG, bijw.. —Ik zag dat het hem niet aanstond , omdat hij zijnen neus zoo viesgaweg optrok.

VIEVERS, z. nw„ ?, altijd in 't meerv. gebezigd. = Geld. Als hij naar huis komt, is 't zeker dat hij vievers vraagt.

VIEVIGHEID, z. nw., vr.. = Levendigheid, vlugheid. C. Al de vievigheid is uit dien jongen.

VIGGELEN, werkw., onov. (hebben). = Grof, onbehendig snijden. D. S. R.

VIGGEN, z. nw., o.. = Bigge, jong verken. S. K. vigghe, porcellus.

Zuidned. bij V..

Bij D. vikken ; bij S. ook vig en vigge.

VIGGENEN. werkw., onov. (hebben). — Biggen werpen. S. K. vigghen. edere por cellos.

Bij D. vikkenen.

VIJF, bijv. nw.. — Z. Wdb..

Spr. : Alle vijf voet, alle oogenblikken , gedurig. Dat is vijf hepsen uit een verhen, ge wilt meer dan mogelijk is. Vijf veurhebben, bevoorrecht zijn. Ze alle vijf niet hebben, niet al zijn zinnen hebben. 't Zijn die vijf of vijftien stuivers niet, dat is de zaak niet, ge zoekt voorwendsels. Veel vieren en vijven of veel vijven en zessen, onbeduidende gezegden , voorwendsels of doenwijzen ; — de vrouw vertelde dat heur man ziek lag, dat heur kinderen niets te eten hadden en veel vieren en vijven. Vijf oortjes veur 'nen stuiver geven , den duursten prijs betalen.

— De vijf, de hand. D. Geef mij de vijf, wij zijn vrienden.

VIJF. z. nw., vr.. — (Ziekte) Dulle vijf. Z. Koller.

VIJF-CENTENKLOET. z. nw., m.. — Z. Kloet.

VIJFDE , bijv. nw.. — Z. Wdb..

Spr.: Ge zijt hier zoo noodig als't vijfde wiel aan den wagen, scherts.

VIJFDUIMER. z. nw., m.. = (Steenbakk.) Plavei die 5 duim breed en 5 duim lang is.

Hij wordt ook dobbele breede genoemd.

VIJFENTWINTIGKILO. z. nw., m.. = Gewicht van vijfentwintig kilogrammen.

VIJFGEMEET, z. nw., o., = Stuk land van vijf gemeten.

VIJFKEN, z. nw., o.. = Oud muntstuk van vijf stuivers.

Men noemde het ook vijf stuiversstuk.

VIJFKILO. z. nw., m.. = Gewicht van vijf kilogrammen.

VIJFPUTTEN, werkw., onov. (hebben), onscheidb.. — Z. Jaren in den put.

VIJFSTUIVERSSTUK. z. nw., o.. - Z. Vijfken.

VIJFTIEN , bijv. nw.. — Z. Wdb..

Spr. : 't Zijn die vijftien stuwers niet. Z. Vijf. Ik ben vijf'tien jaar geworden, ik ben niet dom, ge zult mij niet bedriegen.

VIJFTIENSTE, bijv. nw.. = Vijftiende. K. decimus quintus.

VIJFTIGHOUT, z. nw., o.. — In de spr. : Daar staan gelijk een vijftighout, niet weten wat zeggen.

VIJF-URE(N)MIS. z. nw., vr.. = Mis die te vijf uren begint. C.

VIJF WONDEN, z. nw., vr., meerv.. — Z. Bloedige wonden, i°.

VIJG. z. nw., vr.. — Z. Wdb..

Spr. : Zoo plat als een vijg. Dat zijn vijgen naar Paschen, dat komt te laat.

— Spotnaam aan personen en voorwerpen gegeven waar iets aan ontbreekt, 't Is een vijg, zegt een blokmaker, op een houten schoen die slecht gemaakt is.

— = Veeg, slag. Iemand een vijg op zijn kaak geven.

VULBLOK, z. nw., m.. = (Timmerm.) Houten blok met eene groef in waar men de zaag met eene spie in vastzet, als hare tanden moeten gevijld worden. C. D.

VIJLEN, werkw., onov. (hebben). — Op de viool krassen. C.

— = Weenen, krijschen, al lachende gezeid. Die kleine jongen staat altijd te vijlen. Zijn lip staat naar 't vijlen.

VIJLSTAAK, z. nw., m.. — Z. Batikvijs. D. S.

VIJS, z. nw., vr.. = Schroef. C. D. S. K. visa.

Spr. : Er is een vijs los bij hemt hij is niet wel bij zijn verstand.

VIJSBAND, z. nw., m.. = (Kuip.) IJzeren ring, band die gebruikt wordt om de duigen goed bijeen te houden. Hij wordt door eene vijs gespannen.

VIJSBOUT, z. nw., m.. — Z. Kelf.

— =(Smid) Schroefbout. C. D.

VIJSDRAAD, z. nw., m.. = Schroefdraad.

VIJSHECHT, z. nw., m.. = (Schoenm.) Hecht van een neepken voorzien en dienende om eene gebroken els te dragen.

VIJSNAGEL. z. nw., m.. = (Schoenm.) Nagel met dikker lijf en dikkeren platten kop dan de speldnagel, maar anders gelijk en van dezelfde stof gemaakt. Hij wordt door den schoenmaker op de zool geslagen voor de sleet, alsook in de hielen om de hoefijzers vast te zetten.

VIJSOOG, z. nw., vr.. — Z. Oogvijs.

88.

Sluiten