Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konden meebrengen. Niets als een reusachtig groot beest, 't welk ze toch moeielijk thuis konden brengen, daarbij waren zij 't er niet overeens wie Bruintje mee zou nemen, zoodat men wel kan begrijpen dat onze zeelui in geen al te prettige stemming verkeerden.

Nu wilde 't toeval dat er juist kermis in de stad was, en onwillekeurig richtten zich onze zeelui daarheen. Wat een drukte en rumoer. Hier een draaimolen, welke onder de valsche tonen van een orgel in vliegende vaart ronddraaide, daar een paar nikkertjes met sneeuwwitte lokken, die de kermisgasten op de wegsmeltende melodie op hun gitaar onthaalden, verderop een olifant die allerlei kunsten verrichtte, poffertjeskramen, paardenspelen, alles was er vereenigd om de ingezetenen de volmaaktste kermisvreugde te doen smaken, alleen een dansende beer ontbrak.

Daar kwam een van de matrozen op den prachtigen inval Bruintje zijn kunsten te laten vertoonén en daardoor eenige stuivers op - te-

Sluiten