is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van Bergeik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Kasteel van Bergeik zal dan gestaan hebben op een stuk weiland, dat een ronden vorm heeft en rondom in sloten ligt tei plaatse genaamd de Lind, op een afstand van een paar minuten gaans van het riviertje, dat eertijds de Aa en thans de Keerschop heet.

Zooals wij hiervoor reeds zagen behoorde het Kasteel aanvankelijk aan de familie Bacx; welke familie Bacx zij was, valt niet meer uit te maken, want men had oudtijds in de Meierij van den Bosch drie adellijke geslachten Bacx, Bax of Back ') en de familie Bacx, welke het Kasteel van Bergeik eens had, heeft geen enkel spoor achtergelaten, waaruit kan worden nagegaan tot welk van die geslachten zij moet gerekend worden te behooren.

De adellijke geslachten Bacx, Bax of Back, welke men oudtijds in de Meierij vond, waren de volgende:

a. dat, hetwelk tot wapen had drie gouden flesschen op een veld van sabel;

tot dit geslacht behoorde o. a:

Symon Bax van Herenthals, de vader van:

Jan Bacx, hoogrentmeester van den Bosch, gestorven 22 Juli 1552, wiens vrouw Heylwich van den Hove hem schonk:

Jacob Bacx, 2) rentmeester der Staten van Brabant in het Kwartier van den Bosch, gestorven 26 Maart 1591, die bij zijne vrouw Anna Hack, gestorven 18 Juni 1604, verwekte : 1°. Johan Bacx, kolonel.

2°. Pauwels Bacx, gouverneur van Bergen op Zoom, huwde Elisabeth Joachim, bij wie hij deze kinderen verwekte: a. Constantia gehuwd met den Staatschen luitenant Jor. Willem de Pischet; b. Anna gehuwd met David Balfourt, ridder, en c. Elisabeth, gehuwd met Jor. Johan van der Molen.

1) In de Noordbrabantsche Kempen had men oudtijds ook nog verschillende niet adellijke families Bacx; dit zal hier vandaan komen, dat de naam Back een Oud Germaansche mansvoornaam is. J. Winkler De Nederl. Geslachtsnamen blz. 96.

2) Hij verkocht in 1550 als gemachtigde van het Nonnenklooster Westeroijen bij Tiel een huis te Eindhoven, dat Symon Bax voor dat klooster had aangekocht.