Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Tafereel.

KAMER VAN PRINS MAURITS.

Groote deur op den achtergrond. Deur rechts en links. Vensters rechts (van den toeschouwer.)

1ste Lakei (voor het venster.)

De Prinses-douairière met haar koets !

2<1<' Lakei (van links, snel.)

Zijn Excellentie komt!

lste Lakei. Waar? Hier?

2de Lakei. ja > hier,

{Hij doet de gordijnen voor de ramen dicht. Zij brengen een grooten leuningstoel aan.) lste Lakei. Het gaat vandaag nog al.

2de Lakei. Bizonder goed!

Duivenvoorde (van links.)

Is alles hier gereed? En alles dicht? (weer af.)

Prins Maurits (oud en afgeleefd, ondersteund door Kamerheer en Duivenvoorde, zijn hofmeester.)

Maurits (ziet rond; wijst op het venster.)

Doe open, daar! Ik wil den Vijverberg Nog eenmaal zien! (voor het venster, waarvan men de gordijnen wegschuift.)

Wat al herinneringen! .... O, 'k zie mijn heerlijk, bloeiend 's-Gravenhage, En 'k breng het mijn Vaarwel, mijn laatst Vaarwel.

Dien dierb'ren grond zal ik niet meer betreden. Duivenvoorde. Maar als het mooier weer wordt, Excellentie,

Zult gij toch zeker met een koets....

Maurits' Jazeker!

I

Sluiten