Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor u bestemd : gij krijgt mijn legertent,

Mijn veldkoets .... en vier schimmels uit mijn stak

F r i s o 'k Hoop dat de schimmels aftands zullen zijn Als ik ze krijg.

M a u r i t s. Dat kan niet, jonge vriend !

F r i s o. Zijn zij het reeds ?

M a u r i t s. Gij krijgt ze dadelijk,

Vandaag. En bovendien vermaak ik u Mijn veldhofmeester: Peter Duivenvoorde.

Hij is een trouwe kerel, zorgt voor alles,

Ook voor zich zeiven, en is zeer onmisbaar Voor iemand die te veld gaat, zooals gij.

F r i s o. Ik ben Uw Excellentie innig dankbaar

Voor al die gunsten, maar. ... indien ik mocht. . ..

M a u r i t s. Hebt gij wat op het hart ? .. . . Vooruit er mee !

F r i s o. Ja waarde neef, zie eens . .. een schoone jonkvrouw . ..

M a u r i t s. Die gij begeert... en is zij van uw stand ?

F r i s o. Zeer zeker.

M a u r i t s. En zoo oud als gij ?

F r„is °- Wat ouder !

M a u r i t s. En veel ?

F r i s o. Ik denk een jaar of vijf of zes.

M a u r i t S. Waar woont zij ?

F r i s o. In den Haag.

M a u r i t s. Een Haagsche jonkvrouw ?

F r i s o. Het is de dochter van den Graaf van Solms,

En als Uw Excellentie tusschenbeide

M a u r i t s. Maar jongen, iemand die te velde trekt,

En dan aan trouwen denken ?

F r i s o. Dat nog niet!

M a u r i t s. Nu ja, dat komt er van. Neen, hoor eens, vriend, Gij hebt een andre toekomst voor den boeg!

F r i s o. Maar wie bij 't leger is, komt toch wel thuis!

M a u r i t s. Zeer zelden maar. Hij kieze 't één of 't ander ;

Sluiten