Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lste Page. Dit zaal moet óók nog mee!

Van Weel. Maar maak dan voort! Hoe komt nu alles klaar?

De duivel zal je halen!

'2de Page. Asjeblieft! ...

Als wij er niet aan dachten wat zou 't dan zijn ? Van Weel. Wie, wij ?

lste Page. Ja wij!

Katrien (komt buiten). Ja wij! Wat denk je wel? Wie zat er gisteravond in de herberg Toen wij om koffers vroegen voor het goed? Van Weel. Een mensch mag toch wel rusten ?

Katrien. Nè, het werk !

Hier zijn de tafellakens voor de tenten. Van Weel. Dat is er één!

Katrien. Zoo zijn er vier en twintig.

Hofmeesteres (aan het venster.)

Van Weel, stuur koffers voor het tafelgoed ! (De Pages nemen Katrien het tafellaken uit de handen en vouwen het uit.)

lste Page. Wat is dat fijn!. .. . {leest.) Patrique Patriae.

Dat staat er in geweven. Kijk maar hier! van Weel. Dat is de zinspreuk van Zijn Excellentie:

Mijn vader en mijn vadeiland!,.,. Hofmeesteres (beneden) Van Weel!.. ..

Stuur koffers voor het linnengoed, van Weel!

(De Pages met het tafellaken in 't rond staande, zoodat van Weel er binnen in opgesloten is.) van Weel. Hou op; hou op; hou op met al die dwaasheid! Duivenvoorde (komt op.)

Wa's hier te doen ?.... Wel, heb ik van mijn leven! Dat dient een Prins die naar het leger gaat, En maakt alarm of 't Haagsche Kermis is!

Laat gij dat toe, van Weel?

Sluiten