Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar 'k heb hem afgemaakt. (Er valt een schot.) Friso (tegen de boot die reeds weg is.) Vooruit, vooruit! . . Wij dekken u! Vooruit, zoo hard gij kunt !

(Hij plaatst zich met Duivenvoorde en den Kornet aan de zijde van den weg waar de boot heenvoer. V%n Weel voegt zich bij hen. Zij verdedigen den weg tegen een zestal achter het huis uitkomende soldaten.)

'ls,(> Soldaat. Leg neer de wapens!

'' r' s Nooit! Dat doet geen Nassau,

Vooral voor zulke lage roovers niet!

l8te Soldaat. Dan vechten!

r i s o. Kom maar uit! Doch wees gewaarschuwd!

Die vrouwen hebben deugdlijk vrijgeleide. 2de Soldaat. Dan laat ze 't toonen!

F r i s °- Niet aan zulke schobberds!

lstc Soldaat. Ik groet ze zeker niet zoo diep als gij deedt! f r i s o. Dat moogt ge ook niet. Daarvoor staan zij te hoog ! Bedelaar. Maar mannen, laat die prooi u niet ontglippen !. . . Hij zoekt hier tijd te winnen met zijn praatjes ! Sla toe, sla toe ! . .. Het vaartuig vaart maar voort! Daar! ... Tk zal de eerste zijn ! (Hij vecht.)

'ris o. (doorsteekt er een.) Neen, dÈLt is de eerste !

1*,( Soldaat. En gij de tweede dan! (Drie vijanden vallen

op Friso aan.)

^ r i s o. Help, Duivenvoorde !

Drie tegen één ! . . . Het is te laat! Duivenvoorde. Te laat?

Friso. (valt.) Ik ben geraakt !

Duivenvoorde. Verachtelijk gespuis !

Moest gij het bloed van dézen Nassau óók al ? .. . (Hij valt met groote kracht uit en jaagt alle

vijanden op de vlucht.)

3

Sluiten