Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijfde Tafereel.

STADHOUDERLIJK HOF IN DEN HAAG.

Aan weerszijden van liet tooneel galerijen van Kolommen. Links een troon met zetels. Halverwege het tooneel hangt een blauw zijden gordijn met gouden Nassausche leeuwen, dat in het midden opengeschoven kan worden, waarachter verhoogingen. Als het opengeschoven is, vergezicht op de gebouwen van het Binnenhof (waterzijde) en op den Vijverberg. ')

Amalia van Solms met een folio vel papier in de hand: de hofdames •Jonkvrouw van Dordt in Frieseh costuum , en Jonkvrouw van Handerode. l)e Unie, eene vrouw in harnas, met helm, sch ild en pijlbundel. Maarschalk: kamerheer; twee pages.

Amalia. Is alles dus gereed, Concordia? . ..

Ik geef aan u de leiding van 't geheel;

Gij, als vertegenwoordigster van de Unie,

Van al de Nederlanden, spreekt de regels, — Wij konden toch niets waardigeis bedenken —

Door Vondel aan den Prins gewijd. Dan komen,

Naar rang, de deelgenooten in onze Unie, Met Gelderland aan 't hoofd. De noorderlanden,

Schoon ze andre Nassaus tot hun leiders kozen,

Behooren niettemin tot onzen bond.

De Bossche Stedemaagd treedt op voor Brabant; Maastricht voor 't land daarginder aan de Maas,

*) Zie hiervoor Plaat XII iu het werk Oranje en Nederland door Hut' van Buren, waarop niet alleen do bedoelde gebouwen en hun omgeving voorkomen, maar ook vele der voor te stellen vorstelijke personen in de kleederdraeht van bun tijd.

Sluiten