Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat nu de Oranjewimpels zwieren, Leg bloemen neder voor zijn troon.

Solo. Thans klinke luid en hoog 't Oranje boven Met feestklaroenen en bazuingeschal, Nu wij den dappren veldheer loven, Die de eindtriomf ons brengen zal.

De Maagden.

Reeds danken wij blijmoedig En geven God den Heer,

Prins Willem en Prins Maurits En Fredrik Hendrik de eer!

Allen. Laat ons Oranje loven,

Ja, roepen wij het uit Met vol en breed geluid :

Oranje boven!

Sluiten