Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage G.

jsestuur van het penootsch ap

MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX1899-1900.

Prof. Dr. J. M. Yan Bemmelen, Voorzitter. aftr.

Mr. P. M. Von Baumhauer, Onder-Voorzitter. „

P. J. Groen,

J. A. Yan Dijk,

Dr. L. H. Siertsema, W. Kok,

Prof. Dr. H. P. Wijsman, A. M. Touw,

C. Bos,

J. Korevaar P.Az.,

K. de Boer Hzn.

K. L. Van Schouwenburg,

le Secretaris. 2e Secretaris. Penningmeester.

1902 niet herk. 1900 herk.

1901

1900

1902

1901

1901 1900

1902

niet herk. niet herk. herkiesb. herkiesb. niet herk. niet herk. niet herk.

SCHOOL-COM MISSIE.

J. A. Yan Dijk, Voorzitter.

Prof. Dr. J. M. Van Bemmelen, Onder-Voorzitter.

P. J. Groen, Secretaris. W. Kok.

K. L. Van Schouwenburg.

Sluiten