Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in verband met het voornw. van den 2n pers. enkv. :

nemt hoe cleine werc du miste 3, 32, 4; beghint an di selven 3, 44, 4; omgekeerd vindt men enkelvoudige vormen in verband met het meervoudig voornaamwoord :

hoede u 3, 65, 18.

De tweede pers. mv. gaat -gewoonlijk uit op -t: leit 5, 25, 17; mindt 4, 56, 1; sedt 4, 63, 3; leert 3, 20, 8; gheft 3, 33, 16; merct 3, 66, 22; peinst 3, 65, 23; verwint 3, 20, 6; enz.; loepl 1, 1, 1.

De vormen op -et zijn zeldzamer :

merket 3, 43, 20; 4, 168, 5; nemet 5, 25, 17; nemet waer 3, 50, 2; weghet 3, 77, 16.

De aandacht verdienen vormen als nemt 2, 145, 1; 3. 19. 9; gheft 3. 33- 16; met onoorspr. onzuivere e, naast de wel oorspr. nemet 5, 25, 17; gheeft 2, 170, 18.

De eerste zijn analogievormen van het enkv. nem, ghef, waar de onzuivere e in de gesloten lettergreep wel oorspronkelijk is.

Infinitief.

De noem vorm gaat uit op -en bij de wortels op een medeklinker; op -n bij die op een klinker (uitgenomen i : tien, vertien, ghedien; d. i. tijen, vertijen, ghedijen) : striden, vlieden, zwelg hen, spreken, geven, varen, houden, loopen, enz.; maar vlien, sien, ghescien, dwaen, vaen, gaen, staen, enz.

De dativus infinitivi gaat uit op -ene (uit enne) : te makene 1,7, 21; te verloessene 1, 7, 22; te lopene 1, 1, 5'. te blivene 1, 9, 14; te horene 1, 16, 22; te merkene 1, 18, 1; te doeghene 1, 18, w te doene 1, 18, 17; te volbringhene 1, 20, 12; te werdene i>

Sluiten