Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonste i, 204, 15; 3, 153, 3; 162, 11; 178, 22; en met apocope der -e : begonst 5, 118, 4; si begonslen 2, 116, 18.

Verl. dlw. opgheclomrnen 3, 185, 9; ontsonken 3, 232, 5-

IV klasse. Hiertoe behooren :

{-beren), ontberen, breken, helen, bevelen, nemen, spreken, trecken, wreken, comen, quelen, en het, vroeger tot de Ve klasse behoorende pleghen.

De klinker van den ien en 3en pers. enkv. praet. ind. is a :

brac 2,66, 18; ghebrac 1, 73, 18; beval 1, 40, 16; nam 2, 37, 1; plach 3, 91, 5; trac 3, 190, 6; braekt {brak-et 3 p.) 3, 153, 16; sprac 1, 27, 25; quam 1, 129, 21; trac 3, 190, 6.

De klinker van het meerv. praet. ind. en praet. opt. is a :

braken 2, 17, 9; name hi 3, 70, 15; namen 2, 88, 1; name 2, 152, 3; spraken 1, 269, 24; misprake 3, 97, 5; wrake 3, 53, 11; quamen 1, 269, 25; quame 2, 7, 10.

Verleden deelwoorden : ghebroken 1, 21, 7; te broken 1, 248, 26; bevolen 1, 9, 4; ghenomen 1, 261, n; gesproken 1, 131, 15;gewroken 3, 256, 9; comen 1, 252, 3; nedercomen 1, 215, 5; ghetrocken 4, 14, 26; gheboren 1, 18, 22; herboren 1, 45, 21.

3de pers. enkv. praes. ind. brect 1, 251, 5; ghebrect i,3) 3', nemt 1, 278, 10; 2, 18, 2; 24, 27; 2, 17, 10; enz. enz. nempt 1, 221, 18; 2, 17, 17; sprect 1, 1, 4; 6; 2, 84, 6; /ratf 1, 117, 19; 121,9; 18; 126, 15, enz. naast wreket 3, 258, 13.

2de pers. mv. praes. ind. : ghi nemt 1, 260, 12.

2de pers. enkv. imper. : nem 1, 267, 5.

Comen heeft, 3 ps. enkv. praes. ind. comt 1, 57, 3; 225, 1; compt 1,50, 20; 203, 20; 2, 39, 10; cornet

3» 0, i-

Sluiten