Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vorm onbewoghen 3, 60, 9; en verder steeds zwakke vormen : beweecht 3, 131, 16; 177, 12; 184, 5; 204, 21 enz.

Ghescicn, dat in het Mhd. tot deze klasse behoorde, is bij Ruusbr. uitsluitend zwak.

Van cneden en meten treffen we geen vormen van 't praet. aan.

VI. Klasse. Hiertoe behooren :

backen, draghen, ghedraghen, verdraghen, dwaen, graven, laden, slaen, * standen, varen, wasschen, wassen, lachen, cndghen; met /a-suffix in 't praes. heffen, sceppen, smeren.

De klinker van in en 2n pers. enkv. praet. ind. is oe: droech 1, 66, 6; 10; dwoech 2, 102, 24; opsloech 2, 91, 4; versloech 2, 158, 9; voer 1, 213, 9; 12; opvoer 1, 214, 8; swoer 1, 223, 18.

De klinker van het mv. praet. ind. en praet. opt. is insgelijks oe :

dwoeghen 2, 103, 3; begroeven 2, 113, 9; omme groeve 2, 117, 26; versloeghe 2, 143, 27; voere 3, 107, 20.

Verleden deelwoorden : gebacken 1, 259, 8; 2, 37, xo; 47, 3; ghedraghen 1, 258, 21; doerdraghen 4, 97, 2b\ inghedraghen 4, 98, 2; gedivagen 1, 189, 10; ghegraven 1, 19. 26; begraven i, 211, 15; gheladen 2, 146, 3 \onladen 1, 217, 10; gheladen 2, 146, 3; verladen 2,214, 20; ontladen 1, 3,1; gheslaghen 2, 99, 8; verslaghen 2, 14.5,6; 146, 12;ghevaren 1,270, 14; opghevaren 1, 215, 9 \nederghevaren 1, 231, 10\ ghewasschen 1, 25, 26; verhaven 1, 91, 25; 28; 92, 13; 15; 27; 93, 2; ghescapen 1, 6, 15; 12, 9; 45, 16; 46, 9; 61, 8; 98, 17; 2, 155, 25.

Van backen, laden, wasschen (lavare) komen geene sterke vormen van 't praet. voor.

Umlaut van a treft men aan in den 3den pers. enkv. praes. indic.:

Sluiten