Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duncken, dunket, dochte, (conj.) 3, 36, 17; 3, 43, 11. cnoepen; knochten i, 251, 23.

coepen; cochte 3, 163, 12, 20; vercochte 1, 180, 11; cocht 3, 139, 5.

wercken; wrachte 1, 25, 14; si wrachten 1, 42, 9; 180, 20.

soeken; sochte 1, 64, 10; i5i, 6; 180, 10; versochte 1, 178, 5; sochten 2, 187, 6.

wrachte 3, 140, 1 (H. M. gcwrachte. L. wrochte). Naast wrachte worden ook vormen aangetroffen met o : wrocht 3, 140, 1, wrochte (ind.) 3, 87, 21; wrochte (subj.) 3, 240, 2.

Verleden deelwoorden : gheseint 3, 9, 18; volbrocht 3, 83, 12; 151, 7; ghebrocht 3, 98, 9; 156, 3; ghesant 4,44, 13, waarnevens ghesent 2, 52, 8; 94, 13; id. 3, 120, 15; ghesent 2, 52, 8; 94, 13; volbracht 1, 3; 10; ghecnocht 1, 241, 13; ghesocht 1, 22, 2; 173, 7; ghecocht 1, 9, 9; gewrocht 3, 8, 13; gheseint 3, 9, 18; ghewracht 3, 139, 19; 216, 18.

Werkwoorden met verschoven praeteritum. Deze zijn bij Ruusbroec : onnen, ghonnen, connen, dorren, derven, sullen, mogen, weten, moeten, onnen, hi ghean 2, 10, 5; hi gheans 2, 5, 24; (c gheannes), 6, 1; 2; si onnen 4, 174, 19; onnens 2, 192, 19; wi gonneni, 157, 5; 6. Opmerking verdient een vorm si ghant 3, 37, 13 met de -t van het praesens (E. heeft gunt.)

Connen 4, 42, 2; ic can 3, 5, 8; 8, 20; si can 1, 32, 18; 33, 9; hi en caens 2, 194, 6; hi caent 2, 211, 3; wi connen 1, 92, 16; 133, 27;

ghi cont 3, 113, 18; si connen 1, 69, 23; 86, 5; hi conste 2, 66, 5; 3, 75, 18; constic 3, 87, 11; wi consten (opt.) 3, 12, 15; const ghi (opt.) 3, 20, 1; si consten 1, 268, 21; si constens 3, 173. 13.

Dorren; hi dar 2, 16, 7; wi dorren (subj.) 4, 17, 14; si dorren 2, 4, 21; 122, 13;

Sluiten