Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gast, geest, god, hals, havec, helm, hont, keer, kelc, knecht, crijch, kus, maech, moet, mont, muer, spoet, onspoet, pat, paeus, proefst, (rock) onderrock, ram, raet, rinc, roef, scat, scalc, scoet, schijn, scoe, sin, slach, smaec, (spronc) oirspronc, slont, staf, stem, stier, stoel, storm, strijt, tseins, troost, -ual, inval, vesch, wech, wint, wijn, wolf, keyser, meester, priester.

Dier- en zaaknamen op -er, -re : weder, acker, oever, hamer, honger, hinder, lachter, somer, winter, roester, stoeter, vingher, vlieder, cloester, vesper. De naamwoorden op -el, -en, -em : •

appel, engel, duvel, dropel, hagel, esel, hemel, grindel, gurdel, kemel, naghel, quispel, spieghel, stapel, twivel, tabernakel, voghel, vloghel, morgen, regen, segen, oven.

De naamwoorden op ine, linc, doem, dom : harinc, huerlinc, coninc, fongelinc, penninc, terdelinc; rijedoem.

Romaansche woorden, of woorden door 't Rom. aangevoerd :

abt, cardinael, choer, canonic, confessoer, discant, gygant, momc, novicius, prelaet, patriaerk, potenta.et, persoen, prioer, pelgrim, tempel en andere dergelijke woorden op -el, text, scolier.

De onzijdige :

been, bert, blat, bloet, broet, dal, dier, dinc, ei, gat, goet, graf, gras, gout, hof, kerchof, honig, hout, hovet, huus, jaer, caf, calf > kmt, cleet, coren, cruut, lam, lant, leet, licht, lit, laf, loef, loen, ors, paert, rint, rijs, scaep, scip, seyl, spel, spor, stric, swaert, sweet, swyn, vat, vel, velt, vier, vleesch, volc, werc, wort, wijf, wout, verdriet, verlies, enz.

De naamwoorden op -el, -en, -er, -doem, -dom : anchel, gurdel, decsel, hefsel, doepsel, exempel, capittel, middel, laken, oesten, westen, teken, verken, iser, selver, water, weder, wonder, heilechdoem,

Sluiten