Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleeschs 2, 38, 18; vleyschs 3, 131, 9; 160, 7; volos 2, 101, 9; wercs 3, 70, 19; woerts 3, 93, 20; woorts 6, 202, 18; heilechdoems 1, 24a, 21;

ghesichts 1, 142, 9; ghestubs 1, 248, 2; ghetuuchs 1, 189, 13; 243, 5;

ghetaels 2, 72, 18; 136, 2;

sacraments 3, 38, 25; serpents 2, 2e2, 7; 16. Deze uitstooting der -e gebeurt altijd bij woorden op een toonlooze lettergreep als -el, -en, -er, of eene met zwakken klemtoon als -ine; ook bij woorden op een sisklank : priesters 1, 234, 15; weders 1, 85, 12; hongers 2, 19, 13; mergens, i, 157, 20; duvels, 3, 136, 21; 2, 176, 3; kemels 2, 207, 6; esels 2, 214, 4; gurdels 1, 201, 7;

conincs 3, 158, 18;

decsels 1, 72, 21; middels 1, 123, 22; silvers 3, 59' 55 paeus, 1, 234, 13; 2, 191, 4; sijns huus 2, 101, 14; vleeschs 2, 38, 18.

Na het uitstooten der -e hebben sommige zelfstandige naamwoorden in de samentrekking de zuivere uitspraak van den stamklinker bewaard :

daechs 2, 154, 3; Goeds t, 35, 6; 17, 4, 9; 5, 5 enz. kerchoofs i, 13, 16; 21; ghetaels 2, 72, 15; 136,2. Nevens de gesyncopeerde vormen komen ook nog andere met de oorspronkelijke genitiefs-<? :

daghes 1, 231, 10; 3, 152, 11; 1, 44, 20; gheestes 3, 34, 27; 251, 26; 1, 16, 8; 13;

Godes 3, 34, 15; 250, 18; 1, 29, 9; 4, 149, 18; 6, 231, 15 enz.

kerchoves 1, 13, 9; troostes 3, 134, 6; weghes 3, 44, 12;

dinghes 3, 85, 20; 74, 11; 85, 20; 94, 4; 6, 176, 7;

werkes 1, 54, 13; woerdes 6, 11, 18; getuges 1, 189, 16;

Sluiten