Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den datief : te vreden 3, 92, 10; in vreden 3, 151, 16; 4, 22, 11.

Nase is naar het vrouw, geslacht verloopen.

Vrouwelijke i- en u-stammen met lange wortellettergreep.

De verbuiging is :

Enkv. N. doeclit Meerv. doechde

G. doecht doechde

D. doecht doechden

A. doecht doechde

Hiertoe behooren de vrouwelijke /-stammen :

arbeit, bruloft, brulocht, bruut, daet, doot, draeclit,

heboert, ghedachte, ghewelt, gheit, gloet, haest, helft,

helecht, huut, cost, coe?nst, craft, last, macht, noot,

noelorft, nodorst, noetorst, see, scrift, onst, scout,

stont, spoet, tijt, vrucht, 'Mand, 1vet.

de afleidingen met -heit als waerheit, cranchcit,

onsalicheit, ghiericheit, quaetheit, reynicheit enz.

de /-stammen van twee lettergrepen : angst

(Ohd. angust), doghet, joghet, werelt;

de oorspr. consonnant. stammen : borch, borst,

maecht, melc, nacht;

de oorspr. 2^-stam hant;

de oorspronkelijke mann. w-st. doet, lucht, lost, vloet.

De datief enkv. heeft doorgaans geenen uitgang; toch vindt men hem nog met den oorspronkelijken uitgang -e (Os. dat. anst/, -é) : in dade 3, 31, 8; 169, 8; van node 3, 32, 14; 41, 3; in node 3, 143, 2; 4, 168, 2; nevens : met der huut 2, 24, 13; met groter 'cost 4, 84, 1; in dier macht 3, 87, 11; in onser noot 3, 61, 13; van alre noet 4, 7, 3; te

Sluiten