Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bliscap i, 268, 12; in eenre sonderlingher wijs 1, 49, 8; met eenre oetmoedigher herten 3, 8, 1; uut eenre ghewarigher kennissen 3, 15, 1; van tarwenre bloemen t, 259, 8; van edelre tarwenre bloemen 2, 135, 2.

Na stammen op n, l vindt men somwijlen epenthethische -d : in volcomender sotheit 3, 211, 4; van idelder gloriën 2, 33, 4.

Men lette verder op een vorm : van pure minnen

3. 6. 2I-

Dat. mann. en onz. enkelv. Uitg. -en : volcomenen hope 1, 101, 22; van witten twine 1, 63, 14; met enen gehelen avekeere 1, 195, 4; van willigen offere 1, 42, 6; van scarpen levene i, 46, 16; van sachten vlasse 1, 63, 5; in verduldegen lidene 1, 104, 22.

Bij de woorden op -en valt de -e van 't suffix soms uit en smelten de twee n's samen :

enen dronken mensche 6, 256, 21.

Nom. acc. meerv. 3 gesl. Uitg. -e :

goede lude 3, 113, 8; groene bladere 1, 68, 19.

Gen. mv. 3 gesl. Uitg. -er, -re :

ghemeinre menschen leven 2, 21, 13;

goeder werke 1, 52, 24.

Dat mv. 3 gesl. Uitg. -en :

in graciousen loveren 1, Ó5> 29» met ongeordenden begheringen 1, 191» 6j met volcomenen werken 1, 206, 6, b). Bijvoeglijke naamwoorden voorafgegaan door het lidwoord van bepaaldheid of een ander bijvoeglijk vnw.

Nom. mann. enkv. Uitgang -e :

die groene palmboom i, 59> wise, milde

gront 1, 68, 25 onse vrie wille 1, 69, 22; die vrie moet 1, 94, 19» onse ghetrouwe middelere 1, 41» 7 > die grote Heer 3, 6, 6.

Daarnaast vindt men bij de «-stammen nog vor-

Sluiten