Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goet vormt zijn comparatief van een anderen stam :

goed, beter.

Clein, heeft nevens clemre ook mmre 4, iig, 3; minder 3, 110, 9.

De comparatief wordt sterk verbogen : nieman

vremders.

Superlatief. De superlatief wordt gevormd door middel van -est of -st :

armste, nederste 3, 8, 14; versmaetste 3, 8, 15; scandelicste 3, 8, 23; bitterste, vc/sniaedste 3, 8, 23; cortste 3, 14. 2; hoechste 3 34, 2; ghenoechelicste 3, 34, 6; eerlicste 3, 34, 7; minlicste 3, 34. 7; hogeste 1, 51, 8; naast hoechste i, 51, 10; de vorm op -est komt slechts zelden voor.

Goet heeft een superlatief van den stam bet : best; clein heeft nevens cleinste ook minste; groet heeft nevens groetst ook meest.

Voornaamwoorden.

Persoonlijke voornaamwoorden. I. — Geslachtlooze.

De geslachtlooze voornaamwoorden zijn die van den ien en 2en pers. en 't wederkeerig vnw.

Buiging.

ie Pers. 2e Pers. Wederkeerig. Enkv.

N ic 5, 221, 3; 1,2,14; 3, 1, 8; enz. du 5,221,10. sijns 5,215,6;

G mijns 5, 12, 14; 18; 60, 11; 211, dijns 18; 216, 13; 4, 114, 15; 3, 162,

2'; enz.

D ««'5,222,10,11; 1, 243, i5;enz. di 5, 221, 4.

A mi 222, 24; enz, di 5,221,4.

Sluiten