Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. vr. enkv. hiere, hire, hyre; Ags. gen. meerv. hiera, hira, heora.

Nevens de normale vorm hare, wordt nog enkele malen bij Ruusbr. den meer oorspr. vorm here aangetroffen : here binnenste 2, 8, 2; here evenkersten

2, 8, 2; here joncture 1, 146, 2; sine siele met heren oversten crachten 1, 150, 10; heren 1, 230, 15; here

1, 272, 16; here capittelen 1, 128, 22; in heren nedersiene l> 233» 6; heren rinc 1, 236, 15; in here hoechste hoecheit 1, 237, 3.

Ook vormen met o komen voor : hoer ghebruken 4, 128, 6; te horen evenkersten 4, 155, 15; te horen chore 4, 191, 14.

De voornw. mijn, dijn, sijn komen zeer dikwijls voor met syncope der uitgangs-^ in den nom.-acc. vr. enkv. en den nom.-acc. mv. der drie geslachten : mijn dienaren 5, 221, 6;

dijn sprake 3, 216, 5; dijn salicheit 3, 116, 7; sijn cracht 3, 29, 12; sijn moeder 4, 24, 10; syn onsalicheit 3, 18, 16; 19, 1; sijn. crancheit 3, 19, 1; syn borst 5, 278, 14; sijn minne 3, 100, 10; sijn siele

3. 33» 55 sijn yegenwoirdicheit 3, 76, 10; syn bate

3, 10, 2; sijn werke 3, 10, 15; syn vondenisse 3, 106, 16; sijn ghebode 3, 6, 3.

Ook syncope van -en in de naamvallen die -en hebben, vindt men : syn enich soen (acc.) 3, 6, 10.

Onder invloed der voorgaande vormen komen dan ook voor met syncope der -e, in dezelfde naam vallen, ons, uw, haer.

U koe 5, 13, 11; u spise 5, 13, 11; u oren, u oghen 3, 131, 2; haer werken 3, 11, 21; 24.

In onse Here, 1, 259, 2; onse outaer 2, 27, 16; onse calf 2, 26, 12; onse vleesch 2, 26, 12; onse bloet

2, 27, 10; onse paeschlam 2, 162, 16; onse leven

4, 46, 14; onse cruce 4, 74, 15; onse slot 4, 89, 19;

Sluiten