Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meervoud.

N. de, die ghene

G. der. dier gheenre

D. den, dien ghenen

A. de, die ghene

De vorm der gheenre vertoont assimilatie der n . die sunden der gherre... i, 195, 18.

In 't mv. (nom.) acc. vindt men apocope van e : acc. mv. : diegheen 3, 100, 14.

Self. In verbinding met het pers. voornw. is de verbuiging van self in het meerv. zoowel als in het enkv. : N. selve, G. selfs, D. selven, A. selven, ic selve 1, 260, 15;

hi selve 1, 4, 11; 4, 3, 16; si selve 2, 32, 20; 5, 31, 1; wi selve 4, 45, 23; ghi selve 6, 155, 17; si selve

4» 36> 3 >

mijns selfs 4, 27, 13;

sijns selfs 4, 69, 23; haers selfs 4, 91, 20; ons selfs 4, 15, 5; 2, ui, 18; 1, 147, 20; uws selfs 4, 113, 19;

haers selfs 4, 35, 4; 37, H! 55» 1! 6» 259> 21 > di selven 5, 221, 1 ;

hun selven 4, 17, 6; 5, 64, 10; haer selven 4, 91, 21; 1, 51, 19;

ons selven 1, 10, 20; 6, 221, 24; u selven 4, 114, 11 ; 6, 78, 20;

hem selven 4, 35, 1; 83, 16;

mi selven 1, 50, 16;

hem selven 1, 1, 2; 4, 45, 12; 6, 91, 3; haer selven 4, 91, 22;

ons selven 4, 8, 9; 19, 20; 1, 21, i; u selven 4, 5, 12; 63, 11 ; 108, 7;

hem selven 4, 35, 21; hen selven 4, 38, 8; 84, 11; i, 92, 27.

Sluiten