Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle de dienst 2, 171, 1; alle sijn here, 4, 25, 12; al dat hemelsche here 4, 25, 17; al dat volc 1, 4, 5 ;

alle der werelt 2, 3, 4; al mijnre leren 1, 4, 18; alle deS goets 4, 69, 9; al ons wercs 4,. 71, 17; al dies goets 4, 130, 23; na alle dire wijs t, 2, 19; van al der werelt, 4, 64, 18; alle den couvente 4, 67, 23;

alle den smaec 3, 21, 16; alle de martelie 4, 69, 1 ; al die werelt 4, 30, 21; al dat jaer over 2, 1S1, 6.

Uitzondering is hier een verbogen vorm : alles des volcs 1, 42, 6.

Ook vóór het demonstr. subst. komt al onverbogen voor als navolging van het geval, waar al door een demonstr., van het subst. gescheiden is : met enen willighen vertyene alle dies, dat... 6, 210, 11; in alle dien 1, 13, 16; met al dien dat... 4, 22, 14; van al dien dat 4, 84, 13; daar is een... vruchtbarich maken alle dies, dat in erterike is, 4, 196, 22; van alle dien, dies ic beroevet bin 6, 19, 5. Een verbogen vorm is hier ook uitzondering : alles dies dat.... 2, 155, 22.

Vóór het betrekkelijk voornw. vindt men doorgaans den onverbogen vorm, als navolging van het geval, waarin al vóór het zelfst. dem. kwam en dan steeds door het betrekkelijk voornaamw. gevolgd was : alle, dat wi sijn, ende alle, dat wi hebben ontfaen 6, 208, 8.

Ook in dit laatste geval is een verb. vorm uitzondering : met allen dat men is 4, 133, 20; alles dies den lichame noet es, des vent men gnoech 2, 172, 1.

Na een pers. vnw. in het meerv. had al de gewone sterke buiging :

wi alle 1, 83, 18; 2, 6; si... alle 4, 25, 18 ; onser alre spieghel 1, 178, 3;'

ons allen 1, 7, 22; hen allen 1, 7, 24; tote ons allen 1, 1,3;

Sluiten