Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De twee voornw. vertoonen zich ook met verzwakten klinker :

yemen 3, 59, 18;

niemen 1, 126, 22; 152, 14; 192, 8; 2, 46, 18; 56, 24; 60, 9; 68, 6; 79, 18; 85, 15; 117, u; 132, n; 142, 6; 164, 8; 182, 2; 193, 7; 197, 18; 229, 9 enz. enz.

niemens i, 217, 16; 2, 215, 16;

yemene 2, 185, 5;

niem-ene x, 11, 4; 2, 10, 5; 6, 75, 4; niemenne 6, 174, 12; nyemene 6, 247, 21;

iemene 2, 69, 21; 215, 19;

niemene 1, 21, 10; 170, 22.

Daarnevens komen nog vormen met paragogische t :

yemant 3, 194, 23;

niemant 3, 15, 4; 6, 201, 20;

yemants 6, 98, 25 ;

niemants 5, 11, 12;

yemant 3, 43, 11;

niemant 3, 34, 22;

yemant 5, 230, 4; 2, 133, 15; 3, 40, 23; 48, 13; De datieven iemanne, niemanne, iemenne, niemenne, zijn vormen, waarin man van zijne gewone Mnl. verbuiging man dat. enkv. afwijkt, om die van den gewonen dat. op -e aan te nemen; deze datief had verder zijn vorm aan den acc. overgezet, hetgeen bij de pronomina een zeer gewoon verschijnsel is : acc.yemanne 4, 39, 14; 3, 56, 19; iemene 2, 69, 21; niemene 1, 21, 10; 170, 22.

Deze acc. drong verder zelf in den nom. : niemene 4. 5, 17.

Naar analogie van iemanne enz. werd uit niemant eene nieuwe datief gevormd :

nyemende 6, 197, 6.

Sluiten