Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat hi werde van hem becant :

Selken siecheit, ende selken ghesonde;

Seiken rijcheit, ende vele ponde;

Selken bliscap, ende selken seer;

Ende selken scande emmermeer;

Selke wile 2, 86, 11; 12; selke stont 2, 86, 24;

Ende sulke segghen dat hare sielen ghescapen sijn vander substancien Gods, 5, 50, 10.

Selc komt dikwijls voor in correlatie met sonwnch : Dat vijfte (punt) sal sijn ondersceet der personen, die ten heylighen Sacramente gaen, sommighe in ewigher salicheit ende selke tote hare verdoem enisse, 5. J50, 15-

Als onbepaald voornaamwoord wordt nog gebruikt men, verzwakt uit man (Ohd. Op. Ags. mari)\ het komt alleen in den Nom. voor; wordt zelf als encliticum gebezigd en komt verder voor met inclinatie van 't lidw of't pers. voornw. van den 3den pers. zonder h- : die uutwendeghe salve daer si mede gheheilecht worden, die moeste men ute persen met groter cracht 1, 274, 19;

daer men op trect 3, 13, 6; desmen niet en kent 3. 67, 15;

óaermens noet heeft 3,90, 14; daer mens begeert 1, 9, 1; op dat menne vercrighen mach 1, 10, 26; en mach mens niet vercrighen 1, 10, 27.

Selc wordt verbogen als het gewone bijv. naamw.: selc mensche 2, 15, 21; al selc gheslachte, 2, 206,15; selker minnen 3, 133, 22;

selken mensche 2, 63, 9; in selker maniren 2, 144. 13;

selken mensche 2, 127, 14; selke wile 2, 86, 11; al selc quaet exempel 4, 112, 3;

selke voghele 4, 176, 15; selke joncfrouwen 4, 111, 9; selke dinghe 2, 24, 22;

Vormleer van de taal van Ruusbrnec.

Sluiten