Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In achte is -e geen buigingsuitgang maar behoort tot den stam; vgl. Ohd. Os. ahto. Ook in den dat. schrijft Ruusbr. achte : met achte manieren i, 193, 14; met achte dogheden 1, 193, 18;

ellef ontstaan uit Mnl. dieven (Vgl. Os, êllebati, Ags. ellefan) met assimilatie van n zelf uit ên-liban (Vgl. Ags. endleofan voor an-leofan, Ohd. emlif)', ellef harene lakene 1, 37, 22;

twelef (Got. twalif, Os. twelif); twelef is de gewone onverbogen vorm : twelef namen 1, 200, 6; der twelef patriarke 1, 200, 11; twelef Apostelen 1, 200, 16; twelef steene, i, 202, 20; in dese twelef steene 1,202,22; twelef namen 1, 202, 22;metdesen twelef stemmen 1, 202, 25; die twelef artikele 1, 203, 1; in dese twelef stene 1, 203, 4; met twelef artikelen 1, 230, 6 enz. enz.

Min dikwijls komt een verbogen vorm tweleve voor die tweleve patriarken 1, 230, 5! elke tweleve oneen 1, 257, 4.

De andere telwoorden zijn niet alle vertegenwoordigd, omdat de getallen gewoonlijk door cijfers uitgedrukt zijn. Wij konden alleen opteekenen : twintech in hondert pont ende twmtech 1, 257, 7> vijftich; vijf tic h jaren 2, 142, 17; vyftech 1, 178, 22; tseventech in twee ende tseventech guldene bellen

1, 196, 8; 198, 5.

Voor de prothetische t, vgl. Van Heiten § 132, 6.

hondert; hondert pont 1, 179» 2>

twehondert; twehondert oneen ende .1., t, 242, 24; twee hondert ende vijftich 2, 143» 23driehondert, 2, 142, 20;

vifhondert oneen, 142, 22; 25; 256, 4; vif hondert oneen 1, 256, 7; dusent, onder dusent menschen 3. 65- '5! (Vgl. Got. pusundi, Ohd. düsunt, thusunt; Ags. dusend); doch meestal dusentich (Vgl. Os. thü-

Sluiten