Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neghende (Os. nigundct) : die neghende vlecke 2, 20, 1; dat neghende artikel, 1, 220, 6; den neghenden dach, 2, 154, 3.

Nevens dezen vorm, die de normale is, treft men ook neghenste aan, gevorm i onder invloed van eerste seste, enz.: die neghenste voghel 2, 208, 7;

tiende (Os. tehando) : die tiende mate 1, 76,- 7; dat tiende artikel, 1, 222, ji; in den tienden lede, 1, 222, 17.

Opmerking verdient: dat tienden deel, 2, 72, 7; Vgl. Van Heiten, Mnl. Spr. § 383 slot en § 135&

ellefste: die ellèfste steen, 1, 225, 13; die eltefste sone, 1, 225, 13; die ellefste voghel 2, 209,12; die ellefste hare, 2, 165, 9; in desen ellefsten artikele 1, 225, 19; metter ellefster haren 1, 77, 18; vander ellefster tafelen

1, 106, 21.

De vorm ellefste, naast den oorspronkelijken elf te, is ontstaan onder invloed van eerste, seste enz.; hetzelfde geldt van den vorm :

twelefste voor twelefte (Vgl. Os. ellifto, Ags. twelfta): die twelefste gemme 1, 227, 13; die tnoeelefste voghel 2, 211, 13; die tweellefste vrocht, 2, 165, 12;

dertiende*, viertiende, vijftiende*, sestiende, seventiende*, achtiende*, neghentiende* : die viertiende voghel, 2, 213, 1; op den viertienden dach, 2, 152, 8; die sestiende voghel 2, 214, 22; in den sestienden capitele 2, 100, 11.

Daarnevens leest men, en meer nog dan de regelmatige vormen, vormen als dertienste enz. naar analogie van eerste, seste, enz. : die dertienste voghel 2, 212, 6; die dertienste roede, 2, 145, 19; op den viertiensten dach, 2, 152, 8; die vijftienste voghel 2, 213, 13; die seventienste voghel, 2, 216, 1 ; die achtienste voghel

2, 217, 6; die neghentienste voghel 2, 219, 4;

twintichste*, dertichste*, viertichste, vijftichste.... opten viertichsten dach 3, 242, 7; die viftechste dach 1, 269, 1;

Sluiten