Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt, treft men toch voorbeelden van verbogen vormen aan : van alderhanden houte, i, 42, 18.

Deelingsgetallen.

Een spoor van een oud deelingsgetal vinden we nog, met u uit wi, in het voorzetsel tusschen; vgl. Ohd. zwiske, bini; untar zwiskên ; Os. tzuisk; unA&rtuisc erda endi himil. Behaghel, Heliant, 591.

Numerale Bijwoorden.

Eens, met adverbiale -s uit een; eens, 3, 91, 5. Andere numerale bijwoorden worden gevormd van de hoofd- en rangtelwoorden, met -werf, alsook van menech :

twewerf \, 39, 22; twewaerf \, 37,7; sevenwerf 2, 101, 28.

sessewerf 1, 22, 16;

anderwerf 1, 201, 12; 14; derdewerf- 1, 270, 13; 2, 146, 5.

Na de hoofdtelwoorden en na menech kan werf ook in verbogen vorm voorkomen :

twewerven 1, 82, 10; driwerven 1, 270, 4; seven •werven 2, 23, 19;

hontwcrven 3, 91, 24;

menech werven 2, 6, 4; menich werven 3, 9, 16.

Bijwoorden.

De bijwoorden worden op verschillende wijze gevormd :

Sluiten